Câu hỏi thường gặp
Giao thông
18 thg 12, 2023
Câu hỏi: Tôi có mua một chiếc xe máy giấy phép đăng ký ở Thanh Hoá. Nay tôi đã chuyển hộ khẩu vào Bình Dương nên tôi muốn chuyển giấy phép đăng ký xe và biển số vào...
Xem chi tiết
Giao thông
18 thg 12, 2023
Câu hỏi: Tôi có mua một chiếc xe máy giấy phép đăng ký ở Thanh Hoá. Nay tôi đã chuyển hộ khẩu vào Bình Dương nên tôi muốn chuyển giấy phép đăng ký xe và biển số vào...
Xem chi tiết
An ninh trật tự
28 thg 11, 2023
Câu hỏi: Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy bị xử lý như thế nào? Công an tỉnh trả lời như sau: Theo Điều 256 Bộ luật Hình sự năm 2015: 1. Người nào...
Xem chi tiết
An ninh trật tự
28 thg 11, 2023
Câu hỏi: Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy bị xử lý như thế nào? Công an tỉnh trả lời như sau: Theo Điều 256 Bộ luật Hình sự năm 2015: 1. Người nào...
Xem chi tiết
An ninh trật tự
28 thg 11, 2023
Câu hỏi: Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy bị xử lý như thế nào? Công an tỉnh trả lời như sau: Theo Điều 256 Bộ luật Hình sự năm 2015: 1. Người nào...
Xem chi tiết
Kinh tế xã hội
7 thg 6, 2022
Điều 27 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định: “ Khi đăng ký việc nuôi con nuôi, bên cho, bên nhận con nuôi phải có mặt; nếu người được nhận làm...
Xem chi tiết
Hành chính tư pháp
7 thg 6, 2022
Câu hỏi: Trình tự đăng ký nuôi con nuôi như thế nào? Sở Tư pháp trả lời như sau: Điều 27 Nghị định số 158 quy định: “Khi đăng ký việc nuôi con nuôi, bên cho, bên nhận...
Xem chi tiết
Khác
7 thg 6, 2022
Câu hỏi: Đăng ký giá là gì? Kê khai giá là gì? Cơ quan nào tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá và kê khai giá? Sở Tài chính trả lời như sau: 1. Đăng ký giá: là...
Xem chi tiết
Y tế
7 thg 6, 2022
Câu hỏi: Tôi muốn xin giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật thì phải làm các thủ tục gì? Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời như sau: Theo quy định tại Nghị định...
Xem chi tiết
Đất đai
7 thg 6, 2022
Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: Khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai năm 2013 quy định về thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như sau: Trường hợp quy hoạch sử dụng đất...
Xem chi tiết
Hiển thị cùng lúc