Câu hỏi thường gặp
Hành chính tư pháp
10 thg 5, 2021
Câu hỏi: Việc điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác được pháp luật quy định như thế nào? Sở Tư pháp trả lời như sau: Theo Điều 39 Nghị định...
Xem chi tiết
Hành chính tư pháp
10 thg 5, 2021
Câu hỏi: Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con được pháp luật quy định như thế nào? Sở Tư pháp trả lời như sau: Theo Điều 34 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP thì thủ tục đăng ký...
Xem chi tiết
Hành chính tư pháp
10 thg 5, 2021
Câu hỏi: Pháp luật xác định như thế nào về thẩm quyền đăng ký hộ tịch theo nơi cư trú? Sở Tư pháp trả lời như sau: Thẩm quyền đăng ký hộ tịch theo nơi cư trú được...
Xem chi tiết
Khác
10 thg 5, 2021
Câu hỏi: Chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân? Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trả lời như sau: Điều 50, Luật Nghĩa vụ quân...
Xem chi tiết
Khác
10 thg 5, 2021
Câu hỏi: Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ được hưởng chế độ miễn giảm thuế như thế nào? Sở Khoa học và Công nghệ trả lời như sau: Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (KH&CN) được...
Xem chi tiết
Khác
10 thg 5, 2021
Câu hỏi: Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ được hưởng chế độ miễn giảm thuế như thế nào? Sở Khoa học và Công nghệ trả lời như sau: Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (KH&CN) được...
Xem chi tiết
Khác
10 thg 5, 2021
Câu hỏi: Quy định về tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ như thế nào? Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trả lời như sau: Điều 41, Luật Nghĩa vụ quân sự quy định tạm...
Xem chi tiết
Hành chính tư pháp
10 thg 5, 2021
Câu hỏi: Thủ tục xin xác nhận tình trạng hôn nhân để đăng ký kết hôn như thế nào? Sở Tư pháp trả lời như sau: Căn cứ điều 21, 22, 23 của Nghị định 123/2015/NĐ-CP, quy định...
Xem chi tiết
Đất đai
10 thg 5, 2021
Câu hỏi: Việc bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở như thế nào? Sở Tài nguyên Môi trường trả lời như sau: Thực hiện theo quy định...
Xem chi tiết
Hành chính tư pháp
26 thg 3, 2021
Câu hỏi: Quyền và nghĩa vụ của công dân về căn cước công dân được quy định như thế nào? Công an tỉnh trả lời như sau: Theo Điều 5, Luật Căn cước công dân; Quyền và nghĩa...
Xem chi tiết
Hiển thị cùng lúc