Phản ánh/kiến nghị đã được xử lý

Để xem danh sách phản ánh/kiến nghị đã được xử lý, vui lòng lựa chọn theo danh sách dưới đây.

Cài đặt ứng dụng "1022 - Bình Dương" để thuận tiện hơn trong việc kết nối với
Hệ thống đường dây nóng 1022 Tỉnh Bình Dương.