Danh sách câu hỏi thường gặp

Đất đai Nov 4, 2021
Thủ tục hợp thức hóa phần đất dư bên ngoài sổ đỏ

Câu hỏi: Tôi muốn hợp thức hóa phần đất dư bên ngoài sổ đỏ. Xin hỏi quy trình và thủ tục hồ sơ như thế nào? Sở Tài nguyên và...

Tài chính Nov 4, 2021
Kinh phí chi trả tiền lương làm thêm giờ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Sở Tài chính trả lời như sau: Căn cứ quy định tại Điều 107, Mục VII, Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội: “Điều 107: Làm...

Khác Nov 4, 2021
Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau: a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Khi có quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều...

Khác Nov 4, 2021
Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau: a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC nộp hồ sơ...

Khác Nov 4, 2021
Điều kiện xét chuyển từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp khác

Câu hỏi: Việc chuyển chức danh nghề nghiệp từ bậc Trung học cơ sở sang bậc Trung học phổ thông đối với viên chức có được không? Sở Nội vụ...

Cài đặt ứng dụng "1022 - Bình Dương" để thuận tiện hơn trong việc kết nối với
Hệ thống đường dây nóng 1022 Tỉnh Bình Dương.