...
Hoàn tất
CÔNG TY TNHH BAO BÌ CỬU ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...
7:38 - 01.03.2024
Người dân đề nghị bảo mật thông tin
SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Chia sẻ qua:
Chi tiết phản ánh 6240
CÔNG TY TNHH BAO BÌ CỬU ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:01/CĐ-STN&MT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc V/v: thời gian trả kết quả giải quyết thủ tục ”chuyển từ phương thức trả tiền hàng năm sang một lần cho cả thời gian thuê” Bình Dương, ngày 10 tháng 04 năm 2023 Kính gửi : ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 8704882517 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Bình Dương chứng nhận lần đầu ngày 22/04/2011,chứng nhận thay đổi lần 4 ngày 17/10/2017 (Đăng ký lại GPĐT 305/GP-BD ngày 01/12/2003) Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 3700541352 đăng ký lần đầu ngày 22/04/2011,đăng ký thay đổi lần 7 ngày 6/5/2020. Doanh nghiệp có tên gọi là Công ty TNHH Bao Bì Cửu Đức gọi tắt là Công ty Cửu Đức ; trụ sở và nhà xưởng sản xuất đặt tại Khu phố Bình Khánh,Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương Mã số thuế : 3700541352 Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất,chế tạo,gia công,in ấn các loại bao bì giấy,bao bì giấy kết hợp nhựa,bao bì giấy kết hợp da,hộp màu, thùng carton,tem nhãn màu,giấy ngăn,giấy gói. Nay Công ty soạn thảo công văn này xin tường trình sự việc như sau : Theo hướng dẫn của bộ phận một cửa Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Bình Dương, ngày 23 tháng 8 năm 2019 Công ty Cửu Đức đã nộp hồ sơ theo giấy tiếp nhận lần thứ nhất số 190119001551/TNHS để làm thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang hình thức thuê đất trả tiền một lần, theo nội dung giấy hẹn thời gian giải quyết hồ sơ cho Công ty là 113 ngày làm việc ,thời gian trả kết quả là ngày 31/1/2020 (đính kèm giấy hẹn số 190119001551/TNHS ngày 23/8/2019). Đến ngày 23 tháng 09 năm 2019 UBND Tỉnh Bình Dương đã ra quyết định cho phép Công ty Cửu Đức được chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê với diện tích 33.374 m2 (đính kèm quyết định số 2745/QĐ- UBND ngày 23/9/2019). Sau đó, ngày 18 tháng 12 năm 2019 Công ty đã được Sở Tài Nguyên và Môi Trường mời lên phối hợp giải quyết chỉnh lý thu hồi đất do nâng cấp mở rộng đường ĐT 747B theo quyết định số 4338/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 , chi tiết cuộc họp theo nội dung biên bản đính kèm ngày 18/12/2019. Sau cuộc họp , Công ty đã thống nhất và nhanh chóng tiến hành liên hệ với Trung tâm phát triển quỹ đất để trích lục hồ sơ bồi thường và thu hồi đất, đã liên hệ với Văn phòng đăng ký đất đai để đo đạc chỉnh lý diện tích theo đúng thực tế (đính kèm biên bản ngày 18/12/2019). Qua quá trình làm thủ tục với các cơ quan có liên quan,đến ngày 04 tháng 2 năm 2021 Công ty đã hoàn thành việc bổ sung các hồ sơ có liên quan đến việc thu hồi và chỉnh lý diện tích theo yêu cầu của Sở Tài Nguyên và Môi Trường , lúc này Sở Tài Nguyên tiếp nhận hồ sơ bổ sung và hẹn giải quyết hồ sơ là 40 ngày làm việc,thời gian trả kết quả là ngày 8/4/2021(đính kèm giấy biên nhận lần thứ 2 số 210119000404/TNHS ngày 04/2/2021) . Đến ngày 28 tháng 12 năm 2021 UBND tỉnh Bình Dương ban hành quyết định số 3054/QĐ-UBND về việc điều chỉnh lại diện tích thuê đất tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 2745/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 là 32.370 m2 ,giảm 1.004 m2 so với trước đây (đính kèm quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 28/12/2021). Trong thời gian chờ đợi kết quả giải quyết thủ tục,mãi đến ngày 07 tháng 4 năm 2022, Công ty nhận được thông báo từ Sở Tài Nguyên và Môi Trường -Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai về tình hình xử lý hồ sơ chuyển hình thức sử dụng đất . Qua nội dung thông báo, do khu đất Công ty có giá trị trên 20 tỷ nên hồ sơ của Công ty đang được xác định giá đất cụ thể trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định, và mong nhận được sự thông cảm của Công ty về việc chậm trễ của hồ sơ (đính kèm thông báo số 1104/PXL-VPĐKĐĐ ngày 07/4/2022). Tuy nhiên, tính từ thời gian nộp hồ sơ ban đầu ngày 23/8/2019 đến hiện tại hôm nay 10/4/2023, tổng thời gian “nộp, bổ sung,chờ đợi kết quả giải quyết thủ tục” mòn mỏi gần 4 năm , công ty vẫn chưa nhận được kết quả cuối cùng từ phía Sở Tài Nguyên và Môi Trường về thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang hình thức thuê đất trả tiền một lần theo quy định. Từ đó dẫn đến chiến lược kinh doanh và kế hoạch tài chính của Doanh Nghiệp cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đồng thời, theo Nghị quyết số 725/NQ-UBTVQH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2023 về việc thành lập Thành Phố Tân Uyên,theo đó giá đất sẽ có thể biến động ngày càng tăng cao dẫn đến thiệt hại rất lớn đến việc xác định giá đất cho công ty chúng tôi. Vì lý do đó, nay công ty trình bày những khó khăn và ảnh hưởng nêu trên để Quý Sở Tài Nguyên và UBND tỉnh Bình Dương nắm bắt kịp thời,tha thiết mong Quý Cơ quan ban ngành có liên quan xem xét hồ sơ và sớm phản hồi cho Công ty về kết quả giải quyết hồ sơ theo đúng quy định pháp luật hiện hành,nâng cao tinh thần thượng tôn của pháp luật. Trường hợp, nếu sự chậm trễ nêu trên dẫn đến nguyên nhân phát sinh những thiệt hại về tài chính sau này,Công ty hoàn toàn không chịu trách nhiệm trước pháp luật (nếu có). Kính mong Sở Tài Nguyên và Môi Trường phối hợp với Ủy Ban nhân dân Tỉnh Bình Dương cứu xét ,quan tâm, hết lòng giúp đỡ để Công ty sớm hoàn thành các nghĩa vụ tài chính liên quan (nếu có), hạn chế phát sinh những rủi ro và thiệt hại ngoài mong muốn cho Công ty sau này. Trân trọng và cảm ơn! Nơi nhận : -UBND tỉnh Bình Dương -Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bình Dương TỔNG GIÁM ĐỐC LIN CHI MING
Đính kèm
Thông tin phản hồi
SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG phản hồi:
- Công ty TNHH bao bì Cửu Đức được Ủy ban nhân tỉnh cho phép chuyển từ hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm sang hình thức thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với diện tích 33.374m2 tại Quyết định số 2745/QĐ-UBND ngày 23/9/2019.
- Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện ký hợp đồng tư vấn thẩm định giá đất với Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn đầu tư xây dựng Thế Hệ Mới về việc tư vấn xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất đối với Công ty TNHH bao bì Cửu Đức tại phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên (do khu đất có giá trị trên 20 tỷ đồng).
- Ngày 21/11/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình số 673/TTr-STNMT đề nghị Hội đồng thẩm định giá đất họp thẩm định Phương án giá đất để tính nghĩa vụ tài chính về đất của Công ty TNHH bao bì Cửu Đức tại phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên.
- Ngày 04/12/2019, Hội đồng thẩm định giá đất họp thẩm định Phương án giá đất để tính nghĩa vụ tài chính về đất của Công ty TNHH bao bì Cửu Đức. Kết quả: Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Tân Uyên xác nhận diện tích đất thẩm định tại chứng thư chưa đúng với thực tế, do Công ty đã bị thu hồi 1 phần diện tích để thực hiện công trình đường ĐT-747B đoạn từ nút giao Miếu Ông Cù đến điểm giao với đường Thủ Biên – Cổng Xanh; Các thành viên dự họp thống nhất chưa xác định đơn giá để tính nghĩa vụ tài chính về đất của Công ty TNHH bao bì Cửu Đức và đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại diện tích đất của Công ty để cung cấp cho Đơn vị tư vấn thực hiện thẩm định lại.
- Ngày 18/12/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp với công ty về việc giải quyết chỉnh lý thu hồi đất do nâng cấp, mở rộng đường ĐT 747B theo Quyết định số 4338/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo đó, công ty có trách nhiệm liên hệ Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Tân Uyên để trích lục hồ sơ thu hồi đất; đồng thời, liên hệ Văn phòng Đăng ký đất đai để lập Mảnh trích lục địa chính có đo đạc chỉnh lý bổ sung gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện các trình tự tiếp theo.
- Sau khi hoàn thiện nội dung theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, công ty đã nộp lại hồ sơ để điều chỉnh diện tích đất thuê theo đúng thực tế. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 điều chỉnh giảm diện tích do công ty TNHH bao bì Cửu Đức sử dụng từ 33.374m2 thành 32.370m2.
- Ngày 27/01/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 320/STNMT-CCQLĐĐ đề nghị Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn đầu tư xây dựng Thế Hệ Mới hoàn thiện chứng thư định giá đất đối với Công ty TNHH bao bì Cửu Đức sau khi đã điều chỉnh diện tích thuê đất. Đồng thời, có Văn bản số 1104/PXL-VPĐKĐĐ ngày 07/4/2022 thông báo tình hình hồ sơ gửi đến Công ty TNHH bao bì Cửu Đức được biết.
- Đến ngày 10/6/2022, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1102/QĐ-BTC về việc thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đối với Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn đầu tư xây dựng Thế Hệ Mới. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện thanh lý hợp đồng với Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn đầu tư xây dựng Thế Hệ Mới và thông báo tìm Đơn vị tư vấn khác tham gia tư vấn xác định giá đất cụ thể đối với Công ty TNHH bao bì Cửu Đức.
- Sau khi xem xét hồ sơ của một số đơn vị có chức năng tư vấn xác định giá đất có điều kiện năng lực tổ chức quản lý phù hợp với quy mô, tính chất của dự án. Ngày 06/12/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký hợp đồng tư vấn thẩm định giá đất với Công ty Cổ phần Thẩm định giá Sen Việt (Đơn vị tư vấn mới) để thực hiện tư vấn giá đất để tính nghĩa vụ tài chính đối với khu đất Công ty TNHH bao bì Cửu Đức.
- Ngày 18/01/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 246/STNMT-CCQLĐĐ đề nghị Công ty Cổ phần Thẩm định giá Sen Việt nhanh chóng hoàn thiện chứng thư định giá đất. Tuy nhiên, đến nay Công ty Cổ phần Thẩm định giá Sen Việt đang xây dựng chứng thư định giá đất, chưa bàn giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục có văn bản đôn đốc Công ty Cổ phần Thẩm định giá Sen Việt sớm hoàn thiện chứng thư để chuyển kết quả đến Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Bình Dương theo quy định. Sau khi nhận được Quyết định phê duyệt đơn giá của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục giải quyết hồ sơ hoặc thông tin đến Quý Công ty bằng văn bản.
Đính kèm phản hồi
Các yêu cầu cùng lĩnh vực
...
Hoàn tất
Kính gửi UBND thành phố Thủ Dầu Một - Địa chỉ: chợ tự phát ở đường số 11 giao đường số 33, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (gần chợ Phú Chánh A)...
18:0 - 31.05.2024
Người dân đề nghị bảo mật thông tin
Đường số 11 giao đường số 33
Xem chi tiết
...
Hoàn tất
Kính gửi cơ quan chức năng! Tái phản ánh phiếu 244253 Hiện tại câu trả lời của cơ quan chưa cụ thể vào vấn đề kiến nghị, hiện biển báo R415 phải xem xét vị trí đặt cho...
18:0 - 13.05.2024
Người dân đề nghị bảo mật thông tin
km21-22 đường DT744
Xem chi tiết
...
Hoàn tất
Kính gửi cơ quan chức năng! Tái phản ánh ô nhiễm tiếng ồn - Địa chỉ: 56 đường 30/4, Phường Phú Hòa -Người dân phản ánh tại đây thường xuyên hoạt động cưa gỗ, cưa cây gây ồn...
18:0 - 13.05.2024
Người dân đề nghị bảo mật thông tin
56 đường 30/4
Xem chi tiết
...
Hoàn tất
Kính gửi cơ quan chức năng! Tôi xin phản ánh tình trạng biển báo giao thông không hợp lý, không đồng bộ gây nên tình trạng người dân bị Cảnh sát giao thông (CSGT) thổi phạt tại km22...
18:0 - 13.05.2024
Người dân đề nghị bảo mật thông tin
km21-22 đường DT744
Xem chi tiết
...
Hoàn tất
Kính gửi cơ quan chức năng Phản ánh, trụ điện bê tông phía trước trụ sở UBND phường Phú Thọ, TDM, Bình Dương bị ngã, đơn vị viễn thông đã xử lý dây cáp nhưng chưa tháo dỡ...
18:0 - 15.03.2024
Người dân đề nghị bảo mật thông tin
số 1 Lê Hồng Phong, Phú Thọ
Xem chi tiết
...
Hoàn tất
Kính gửi UBND Thành Phố Thủ Dầu Một Vào ngày 8/6/2023 tôi được Ùy quyền nộp hồ sơ xin Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo...
7:38 - 01.03.2024
Người dân đề nghị bảo mật thông tin
.
Xem chi tiết
...
Hoàn tất
Kính Gửi Công An Tỉnh Bình Dương : (Tái phản ánh PYC 240057) - Đính kèm video của người dân lúc 10h sáng ngày 10/08/2023 - Người dân phản ánh đoạn đường Mỹ Phước Tân Vạn từ Bệnh...
7:38 - 01.03.2024
Người dân đề nghị bảo mật thông tin
MPTV từ Bệnh Viện 1500 giường kéo dài đến đường Phú Lợi
Xem chi tiết
...
Hoàn tất
Kính gửi Sở giao thông và vận tải tỉnh Bình Dương! PHẢN ÁNH HẠ TẦNG GIAO THÔNG Địa chỉ: Đường Quốc lộ 13 (đoạn từ vòng xoay Gò Đậu đến Ngã Năm Phước Kiến), thành phố Thủ Dầu...
7:38 - 01.03.2024
Người dân đề nghị bảo mật thông tin
Quốc lộ 13
Xem chi tiết
...
Hoàn tất
Kính gửi UBND thành phố Thủ Dầu Một - Địa chỉ: chợ tự phát ở đường số 11 giao đường số 33, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (gần chợ Phú Chánh A)...
18:0 - 31.05.2024
Người dân đề nghị bảo mật thông tin
Đường số 11 giao đường số 33
Xem chi tiết
...
Hoàn tất
Kính gửi cơ quan chức năng! Tái phản ánh phiếu 244253 Hiện tại câu trả lời của cơ quan chưa cụ thể vào vấn đề kiến nghị, hiện biển báo R415 phải xem xét vị trí đặt cho...
18:0 - 13.05.2024
Người dân đề nghị bảo mật thông tin
km21-22 đường DT744
Xem chi tiết
...
Hoàn tất
Kính gửi cơ quan chức năng! Tái phản ánh ô nhiễm tiếng ồn - Địa chỉ: 56 đường 30/4, Phường Phú Hòa -Người dân phản ánh tại đây thường xuyên hoạt động cưa gỗ, cưa cây gây ồn...
18:0 - 13.05.2024
Người dân đề nghị bảo mật thông tin
56 đường 30/4
Xem chi tiết
...
Hoàn tất
Kính gửi cơ quan chức năng! Tôi xin phản ánh tình trạng biển báo giao thông không hợp lý, không đồng bộ gây nên tình trạng người dân bị Cảnh sát giao thông (CSGT) thổi phạt tại km22...
18:0 - 13.05.2024
Người dân đề nghị bảo mật thông tin
km21-22 đường DT744
Xem chi tiết
...
Hoàn tất
Kính gửi cơ quan chức năng Phản ánh, trụ điện bê tông phía trước trụ sở UBND phường Phú Thọ, TDM, Bình Dương bị ngã, đơn vị viễn thông đã xử lý dây cáp nhưng chưa tháo dỡ...
18:0 - 15.03.2024
Người dân đề nghị bảo mật thông tin
số 1 Lê Hồng Phong, Phú Thọ
Xem chi tiết
...
Hoàn tất
Kính gửi UBND Thành Phố Thủ Dầu Một Vào ngày 8/6/2023 tôi được Ùy quyền nộp hồ sơ xin Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo...
7:38 - 01.03.2024
Người dân đề nghị bảo mật thông tin
.
Xem chi tiết
...
Hoàn tất
Kính Gửi Công An Tỉnh Bình Dương : (Tái phản ánh PYC 240057) - Đính kèm video của người dân lúc 10h sáng ngày 10/08/2023 - Người dân phản ánh đoạn đường Mỹ Phước Tân Vạn từ Bệnh...
7:38 - 01.03.2024
Người dân đề nghị bảo mật thông tin
MPTV từ Bệnh Viện 1500 giường kéo dài đến đường Phú Lợi
Xem chi tiết
...
Hoàn tất
Kính gửi Sở giao thông và vận tải tỉnh Bình Dương! PHẢN ÁNH HẠ TẦNG GIAO THÔNG Địa chỉ: Đường Quốc lộ 13 (đoạn từ vòng xoay Gò Đậu đến Ngã Năm Phước Kiến), thành phố Thủ Dầu...
7:38 - 01.03.2024
Người dân đề nghị bảo mật thông tin
Quốc lộ 13
Xem chi tiết