Câu hỏi thường gặp
Đất đai
7 thg 6, 2022
Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương trả lời như sau: Tại Điều 79, Luật Đất đai 2013 quy định: 1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư...
Xem chi tiết
Khác
30 thg 5, 2022
Sở Xây dựng trả lời như sau: Thủ tục cấp mới số nhà đối với hình thức đơn lẻ (theo nhu cầu) thuộc thẩm quyền của UBND thành phố, phòng Quản lý Đô thị là cơ quan thực...
Xem chi tiết
Khác
30 thg 5, 2022
Sở Xây dựng trả lời như sau: Thủ tục cấp mới số nhà đối với hình thức đơn lẽ (theo nhu cầu) thuộc thẩm quyền của UBND thành phố, phòng Quản lý Đô thị là cơ quan thực...
Xem chi tiết
Hành chính tư pháp
30 thg 5, 2022
Câu hỏi: Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân? Sở Tư pháp trả lời như sau: Điều 66 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thẩm quyền cấp...
Xem chi tiết
Khác
30 thg 5, 2022
Câu hỏi: Quán ăn chặt chém (chèn ép, nâng giá một cách bất hợp lý) khách du lịch bị xử lý thế nào? Căn cứ pháp lý nào quy định cụ thể? Sở Văn hóa, Thể thao và...
Xem chi tiết
Khác
30 thg 5, 2022
Câu hỏi: Quán ăn chặt chém (chèn ép, nâng giá một cách bất hợp lý) khách du lịch bị xử lý thế nào? Căn cứ pháp lý nào quy định cụ thể? Sở Văn hóa, Thể thao và...
Xem chi tiết
Khác
30 thg 5, 2022
Câu hỏi: Hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền, lệ phí công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch được quy định như thế nào? Trả lời: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời như...
Xem chi tiết
Khác
30 thg 5, 2022
Trả lời: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời như sau: a) Về thẩm quyền thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch được quy định tại Luật Du lịch số 09/2017/QH14,...
Xem chi tiết
Khác
24 thg 5, 2022
Câu hỏi: Tôi đã và đang phát hành những bản thu âm do chính mình sáng tác. Tôi phải làm như thế nào để đăng ký bảo vệ quyền lợi tác giả tác phẩm của mình? Trả lời:...
Xem chi tiết
Khác
24 thg 5, 2022
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời như sau: - Doanh nghiệp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện khi thay đổi một trong các nội dung giấy chứng nhận sau đây:...
Xem chi tiết
Hiển thị cùng lúc