Câu hỏi thường gặp
Giao thông
18 thg 12, 2023
Câu hỏi: Tôi có mua một chiếc xe máy giấy phép đăng ký ở Thanh Hoá. Nay tôi đã chuyển hộ khẩu vào Bình Dương nên tôi muốn chuyển giấy phép đăng ký xe và biển số vào...
Xem chi tiết
Giao thông
18 thg 12, 2023
Câu hỏi: Tôi có mua một chiếc xe máy giấy phép đăng ký ở Thanh Hoá. Nay tôi đã chuyển hộ khẩu vào Bình Dương nên tôi muốn chuyển giấy phép đăng ký xe và biển số vào...
Xem chi tiết
An ninh trật tự
28 thg 11, 2023
Câu hỏi: Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy bị xử lý như thế nào? Công an tỉnh trả lời như sau: Theo Điều 256 Bộ luật Hình sự năm 2015: 1. Người nào...
Xem chi tiết
An ninh trật tự
28 thg 11, 2023
Câu hỏi: Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy bị xử lý như thế nào? Công an tỉnh trả lời như sau: Theo Điều 256 Bộ luật Hình sự năm 2015: 1. Người nào...
Xem chi tiết
An ninh trật tự
28 thg 11, 2023
Câu hỏi: Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy bị xử lý như thế nào? Công an tỉnh trả lời như sau: Theo Điều 256 Bộ luật Hình sự năm 2015: 1. Người nào...
Xem chi tiết
Kinh tế xã hội
7 thg 6, 2022
Điều 27 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định: “ Khi đăng ký việc nuôi con nuôi, bên cho, bên nhận con nuôi phải có mặt; nếu người được nhận làm...
Xem chi tiết
Hành chính tư pháp
7 thg 6, 2022
Câu hỏi: Trình tự đăng ký nuôi con nuôi như thế nào? Sở Tư pháp trả lời như sau: Điều 27 Nghị định số 158 quy định: “Khi đăng ký việc nuôi con nuôi, bên cho, bên nhận...
Xem chi tiết
Khác
7 thg 6, 2022
Câu hỏi: Đăng ký giá là gì? Kê khai giá là gì? Cơ quan nào tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá và kê khai giá? Sở Tài chính trả lời như sau: 1. Đăng ký giá: là...
Xem chi tiết
Y tế
7 thg 6, 2022
Câu hỏi: Tôi muốn xin giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật thì phải làm các thủ tục gì? Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời như sau: Theo quy định tại Nghị định...
Xem chi tiết
Đất đai
7 thg 6, 2022
Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: Khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai năm 2013 quy định về thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như sau: Trường hợp quy hoạch sử dụng đất...
Xem chi tiết
Đất đai
7 thg 6, 2022
Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương trả lời như sau: Tại Điều 79, Luật Đất đai 2013 quy định: 1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư...
Xem chi tiết
Khác
30 thg 5, 2022
Sở Xây dựng trả lời như sau: Thủ tục cấp mới số nhà đối với hình thức đơn lẻ (theo nhu cầu) thuộc thẩm quyền của UBND thành phố, phòng Quản lý Đô thị là cơ quan thực...
Xem chi tiết
Khác
30 thg 5, 2022
Sở Xây dựng trả lời như sau: Thủ tục cấp mới số nhà đối với hình thức đơn lẽ (theo nhu cầu) thuộc thẩm quyền của UBND thành phố, phòng Quản lý Đô thị là cơ quan thực...
Xem chi tiết
Hành chính tư pháp
30 thg 5, 2022
Câu hỏi: Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân? Sở Tư pháp trả lời như sau: Điều 66 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thẩm quyền cấp...
Xem chi tiết
Khác
30 thg 5, 2022
Câu hỏi: Quán ăn chặt chém (chèn ép, nâng giá một cách bất hợp lý) khách du lịch bị xử lý thế nào? Căn cứ pháp lý nào quy định cụ thể? Sở Văn hóa, Thể thao và...
Xem chi tiết
Khác
30 thg 5, 2022
Câu hỏi: Quán ăn chặt chém (chèn ép, nâng giá một cách bất hợp lý) khách du lịch bị xử lý thế nào? Căn cứ pháp lý nào quy định cụ thể? Sở Văn hóa, Thể thao và...
Xem chi tiết
Khác
30 thg 5, 2022
Câu hỏi: Hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền, lệ phí công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch được quy định như thế nào? Trả lời: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời như...
Xem chi tiết
Khác
30 thg 5, 2022
Trả lời: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời như sau: a) Về thẩm quyền thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch được quy định tại Luật Du lịch số 09/2017/QH14,...
Xem chi tiết
Khác
24 thg 5, 2022
Câu hỏi: Tôi đã và đang phát hành những bản thu âm do chính mình sáng tác. Tôi phải làm như thế nào để đăng ký bảo vệ quyền lợi tác giả tác phẩm của mình? Trả lời:...
Xem chi tiết
Khác
24 thg 5, 2022
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời như sau: - Doanh nghiệp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện khi thay đổi một trong các nội dung giấy chứng nhận sau đây:...
Xem chi tiết
Khác
24 thg 5, 2022
Câu hỏi: Xin hỏi tôi muốn mở phòng Internet cách trường học 15 mét được không? Sở Thông tin và Truyền thông trả lời: Căn cứ vào Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của...
Xem chi tiết
Khác
24 thg 5, 2022
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời như sau: Theo Điều 5 của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình quy định về các quyền của nạn nhân bạo lực gia đình bao gồm: 1....
Xem chi tiết
Khác
24 thg 5, 2022
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời như sau: Theo Điều 3, của Luật Phòng chống bạo lực gia đình quy định phòng, chống bạo lực gia đình được thực hiện theo những nguyên tắc...
Xem chi tiết
Khác
24 thg 5, 2022
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời như sau: Theo Điều 2 của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình: Các hành vi bạo lực gia đình bao gồm: 1. Hành hạ, ngược đãi, đánh...
Xem chi tiết
Khác
31 thg 3, 2022
Câu hỏi: Cơ sở lưu trú du lịch không công khai niêm yết hàng hóa, dịch vụ bị xử phạt như thế nào? Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời như sau: Căn cứ Điểm...
Xem chi tiết
Khác
31 thg 3, 2022
Câu hỏi: Cơ sở lưu trú du lịch không công khai niêm yết hàng hóa, dịch vụ bị xử phạt như thế nào? Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời như sau: Căn cứ Điểm...
Xem chi tiết
Hành chính tư pháp
31 thg 3, 2022
Câu hỏi: Trước đây, giấy khai sinh gốc của tôi là Nguyễn Thị M. Năm lớp 10 tôi tự thêm chữ đệm vào là Nguyễn Thị Thanh M. Khi làm hồ sơ thi đại học thì bằng PTTH...
Xem chi tiết
Đất đai
4 thg 11, 2021
Câu hỏi: Tôi muốn hợp thức hóa phần đất dư bên ngoài sổ đỏ. Xin hỏi quy trình và thủ tục hồ sơ như thế nào? Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau: Căn cứ...
Xem chi tiết
Tài chính
4 thg 11, 2021
Sở Tài chính trả lời như sau: Căn cứ quy định tại Điều 107, Mục VII, Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội: “Điều 107: Làm thêm giờ trong những trường hợp đặc biệt,...
Xem chi tiết
Khác
4 thg 11, 2021
Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau: a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Khi có quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành, nhà đầu tư nước ngoài gửi hồ...
Xem chi tiết
Khác
4 thg 11, 2021
Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau: a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC nộp hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng điều hành...
Xem chi tiết
Khác
4 thg 11, 2021
Câu hỏi: Việc chuyển chức danh nghề nghiệp từ bậc Trung học cơ sở sang bậc Trung học phổ thông đối với viên chức có được không? Sở Nội vụ trả lời như sau: Theo Điều 6 Thông...
Xem chi tiết
Y tế
4 thg 11, 2021
Trao đổi với Trương ca trực, Báo cáo với Trưởng ca Trực chỉ huy
Xem chi tiết
Y tế
4 thg 11, 2021
Nếu doanh nghiệp trong khu công nghiệp thì thông báo ngay cho Ban Quản lý khu công nghiệp. Nếu doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp thì thông báo ngay cho Phòng Lao động thường binh và xã hội...
Xem chi tiết
Y tế
4 thg 11, 2021
Báo cáo nhanh với đội phản ứng nhanh thị xã để xác minh và xử lý
Xem chi tiết
Y tế
4 thg 11, 2021
Chuyển thông tin đến xã, phường rà soát, xác minh; hỗ trợ bằng nguồn lực tại chỗ; Trung tâm tác chiến phải theo dõi, đôn đốc, trường hợp xã phường không đủ nguồn lực thì báo MTTQ thị...
Xem chi tiết
Y tế
4 thg 11, 2021
Thông báo ngay đến Ban Quản lý Khu công nghiệp đó, và theo dõi, tổng hợp kết quả xử lý
Xem chi tiết
Y tế
4 thg 11, 2021
Bước 1: Chuyển phiếu về hệ thống 1022 địa phương nơi người cần hỗ trợ sinh sống, nhắn tin nhóm tác chiến Thị xã - Địa phương, theo dõi, nắm tình hình; trường hợp chưa thấy nhận tin...
Xem chi tiết
Hành chính tư pháp
27 thg 7, 2021
Câu hỏi: Trước đây tôi ở Nghệ An, nay tôi chuyển hộ khẩu về TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Sau khi đã chuyển hộ khẩu, làm CMND mới thì các loại giấy tờ tùy thân của tôi...
Xem chi tiết
Hành chính tư pháp
27 thg 7, 2021
Câu hỏi: Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương? Công an tỉnh trả lời như sau: Điều 20 Luật Cư trú quy định công dân thuộc một trong các trường hợp sau...
Xem chi tiết
Giao thông
27 thg 7, 2021
Sở Giao thông vận tải trả lời như sau: Thời gian: Sáng 7h30 đến 11h00 , chiều 13h00 đến 16h30; từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; Địa điểm: Quầy 13-14 tầng 1, tháp B, Trung tâm...
Xem chi tiết
Giao thông
27 thg 7, 2021
Câu hỏi: Không đổi giấy phép lái xe đối với các trường hợp nào? Sở Giao thông vận tải trả lời như sau: a) Giấy phép lái xe tạm thời của nước ngoài; giấy phép lái xe quốc...
Xem chi tiết
Đất đai
27 thg 7, 2021
Câu hỏi: Tôi nghi ngờ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tôi là giả. Vậy tôi có thể tra cứu ở đâu? Sở Tài Nguyên và Môi trường trả lời như sau: Căn cứ Khoản 2...
Xem chi tiết
Hành chính tư pháp
10 thg 6, 2021
Câu hỏi: Thủ tục xin xác nhận tình trạng hôn nhân để đăng ký kết hôn? Sở Tư pháp trả lời như sau: Căn cứ Điều 21, 22, 23 của Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một...
Xem chi tiết
Đất đai
10 thg 6, 2021
Câu hỏi: Việc bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở như thế nào? Sở Tài nguyên Môi trường trả lời như sau: Thực hiện theo quy định...
Xem chi tiết
Tài nguyên Môi trường
10 thg 6, 2021
Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau: Theo Điều 20, Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi điều khiển phương tiện vận chuyển nguyên liệu,...
Xem chi tiết
Tài nguyên Môi trường
10 thg 6, 2021
Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau: Theo Điều 20, Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định: - Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi vệ sinh cá nhân (tiểu tiện, đại...
Xem chi tiết
Khác
10 thg 6, 2021
Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau: Theo Khoản 2 Điều 67 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP: Một hộ kinh doanh chỉ được phép đăng ký một địa điểm kinh doanh trên phạm vi toàn quốc....
Xem chi tiết
Hành chính tư pháp
10 thg 6, 2021
Sở Tư pháp trả lời như sau: Người yêu cầu xác định lại giới tính đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND-UBND huyện nhận mẫu tờ khai thay đổi hộ...
Xem chi tiết
Hành chính tư pháp
10 thg 6, 2021
Câu hỏi: Trước đây tôi ở Nghệ An, nay tôi chuyển hộ khẩu về TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Sau khi đã chuyển hộ khẩu, làm CMND mới thì các loại giấy tờ tùy thân của tôi...
Xem chi tiết
Hiển thị cùng lúc