Danh sách câu hỏi thường gặp

Khác May 24, 2022
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời như sau: - Doanh nghiệp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện khi thay đổi một trong...

Khác May 24, 2022
Muốn mở phòng Internet cách trường học 15 mét được không?

Câu hỏi: Xin hỏi tôi muốn mở phòng Internet cách trường học 15 mét được không? Sở Thông tin và Truyền thông trả lời: Căn cứ vào Nghị định số...

Khác May 24, 2022
Quyền và nghĩa vụ của nạn nhân bạo lực gia đình là gì?

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời như sau: Theo Điều 5 của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình quy định về các quyền của nạn...

Khác May 24, 2022
Phòng, chống bạo lực gia đình được thực hiện theo những nguyên tắc nào?

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời như sau: Theo Điều 3, của Luật Phòng chống bạo lực gia đình quy định phòng, chống bạo lực gia...

Khác Mar 31, 2022
Mức xử phạt cơ sở lưu trú du lịch không công khai niêm yết hàng hóa, dịch vụ

Câu hỏi: Cơ sở lưu trú du lịch không công khai niêm yết hàng hóa, dịch vụ bị xử phạt như thế nào? Sở Văn hóa, Thể thao và Du...

Cài đặt ứng dụng "1022 - Bình Dương" để thuận tiện hơn trong việc kết nối với
Hệ thống đường dây nóng 1022 Tỉnh Bình Dương.