Danh sách câu hỏi thường gặp

Khác Nov 4, 2021
Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau: a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Khi có quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều...

Khác Nov 4, 2021
Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau: a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC nộp hồ sơ...

Khác Nov 4, 2021
Điều kiện xét chuyển từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp khác

Câu hỏi: Việc chuyển chức danh nghề nghiệp từ bậc Trung học cơ sở sang bậc Trung học phổ thông đối với viên chức có được không? Sở Nội vụ...

Hành chính tư pháp Jul 27, 2021
Các loại giấy tờ cần thay đổi khi thay đổi thường trú

Câu hỏi: Trước đây tôi ở Nghệ An, nay tôi chuyển hộ khẩu về TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Sau khi đã chuyển hộ khẩu, làm CMND mới thì...

Hành chính tư pháp Jul 27, 2021
Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương

Câu hỏi: Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương? Công an tỉnh trả lời như sau: Điều 20 Luật Cư trú quy định công...

Cài đặt ứng dụng "1022 - Bình Dương" để thuận tiện hơn trong việc kết nối với
Hệ thống đường dây nóng 1022 Tỉnh Bình Dương.