Danh sách câu hỏi thường gặp

Khác Dec 16, 2020
Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh...

Khác Dec 16, 2020
Hành vi nào bị cấm trong lĩnh vực đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp?

Sở Tài chính trả lời như sau: Căn cứ Điều 9, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số...

Hành chính tư pháp Nov 5, 2020
Điều kiện đăng ký lại khai sinh

Câu hỏi: Trước kia do chưa kết hôn nên bà B là mẹ đi khai sinh cho con và làm thủ tục nhận con, trong giấy khai sinh vẫn có...

Đất đai Nov 5, 2020
Quy định việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Câu hỏi: Việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được quy định như thế nào? Sở Tài nguyên Môi trường trả lời như sau: Theo Điều...

Đất đai Nov 3, 2020
Hình thức và mức xử phạt đối với chủ đầu tư dự án khu dân cư, khu nhà ở chậm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển nhượng

Câu hỏi: Chủ đầu tư dự án khu dân cư, khu nhà ở chậm lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển nhượng...

Cài đặt ứng dụng "1022 - Bình Dương" để thuận tiện hơn trong việc kết nối với
Hệ thống đường dây nóng 1022 Tỉnh Bình Dương.