Danh sách câu hỏi thường gặp

Hành chính tư pháp May 10, 2021
Quy định điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác

Câu hỏi: Việc điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác được pháp luật quy định như thế nào? Sở Tư pháp trả...

Hành chính tư pháp May 10, 2021
Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

Câu hỏi: Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con được pháp luật quy định như thế nào? Sở Tư pháp trả lời như sau: Theo Điều 34 Nghị...

Hành chính tư pháp May 10, 2021
Thẩm quyền đăng ký hộ tịch theo nơi cư trú

Câu hỏi: Pháp luật xác định như thế nào về thẩm quyền đăng ký hộ tịch theo nơi cư trú? Sở Tư pháp trả lời như sau: Thẩm quyền đăng...

Khác May 10, 2021
Chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân

Câu hỏi: Chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân? Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trả lời...

Khác May 10, 2021
Chế độ miễn giảm thuế đối với doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ

Câu hỏi: Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ được hưởng chế độ miễn giảm thuế như thế nào? Sở Khoa học và Công nghệ trả lời như sau: Doanh...

Cài đặt ứng dụng "1022 - Bình Dương" để thuận tiện hơn trong việc kết nối với
Hệ thống đường dây nóng 1022 Tỉnh Bình Dương.