Danh sách câu hỏi thường gặp

Đất đai May 10, 2021
Bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi

Câu hỏi: Việc bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở như thế nào? Sở Tài nguyên Môi trường trả...

Hành chính tư pháp Mar 26, 2021
Quyền và nghĩa vụ của công dân về căn cước công dân

Câu hỏi: Quyền và nghĩa vụ của công dân về căn cước công dân được quy định như thế nào? Công an tỉnh trả lời như sau: Theo Điều 5,...

Hành chính tư pháp Mar 26, 2021
Giá trị sử dụng của thẻ Căn cước công dân

Câu hỏi: Thẻ Căn cước công dân có giá trị sử dụng như thế nào? Công an tỉnh trả lời như sau: Giá trị sử dụng của thẻ Căn cước...

Đất đai Mar 26, 2021
Quy định chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Câu hỏi: Việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư được quy định như thế nào? Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau: Theo...

Khác Mar 26, 2021
Quy định số lao động hộ kinh doanh được phép sử dụng

Câu hỏi: Hộ kinh doanh được phép sử dụng bao nhiêu lao động ? Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời như sau: Theo Khoản 3 Điều...

Cài đặt ứng dụng "1022 - Bình Dương" để thuận tiện hơn trong việc kết nối với
Hệ thống đường dây nóng 1022 Tỉnh Bình Dương.