Danh sách câu hỏi thường gặp

Khác Sep 27, 2019
Thời gian giải quyết gia hạn tạm trú

Câu hỏi: Năm 2013 tôi có mua nhà sổ chung xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, đến 2016 tôi được công an xã cấp sổ tạm trú. Ngày...

Khác Sep 27, 2019
Vùng khuyến khích chăn nuôi tập trung

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi về thủ tục pháp lý để mở trại chăn nuôi heo ở ấp Gia Biện, xã Tam Lập, huyện Phú Giao. Diện tích dưới 1000m2...

Khác Sep 27, 2019
Phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức cấp xã

Câu hỏi: Tôi xin hỏi: Theo quy định tại Quyết định 73/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành quy định số lượng, chức danh, một số chế...

Giáo dục - Đào tạo Sep 27, 2019
Lắp camera trường mầm non

Câu hỏi: Kính gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương, Tôi có một thắc mắc muốn được Sở Giáo dục và Đào tạo giải đáp giúp: Hiện...

Khác Sep 27, 2019
Đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ khi thực hiện tinh giản biên chế

Câu hỏi: Cho tôi hỏi: Các trường hợp nghỉ việc theo đơn tự nguyện xin nghỉ thuộc các  chức danh không bị tinh giản theo Đề án của xã phường...

Cài đặt ứng dụng "1022 - Bình Dương" để thuận tiện hơn trong việc kết nối với
Hệ thống đường dây nóng 1022 Tỉnh Bình Dương.