Danh sách câu hỏi thường gặp

Hành chính tư pháp May 10, 2021
Thẩm quyền đăng ký hộ tịch theo nơi cư trú

Câu hỏi: Pháp luật xác định như thế nào về thẩm quyền đăng ký hộ tịch theo nơi cư trú? Sở Tư pháp trả lời như sau: Thẩm quyền đăng...

Khác May 10, 2021
Chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân

Câu hỏi: Chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân? Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trả lời...

Khác May 10, 2021
Chế độ miễn giảm thuế đối với doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ

Câu hỏi: Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ được hưởng chế độ miễn giảm thuế như thế nào? Sở Khoa học và Công nghệ trả lời như sau: Doanh...

Khác May 10, 2021
Quy định về tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

Câu hỏi: Quy định về tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ như thế nào? Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trả lời như sau: Điều 41,...

Hành chính tư pháp May 10, 2021
Thủ tục xin xác nhận tình trạng hôn nhân để đăng ký kết hôn

Câu hỏi: Thủ tục xin xác nhận tình trạng hôn nhân để đăng ký kết hôn như thế nào? Sở Tư pháp trả lời như sau: Căn cứ điều 21,...

Cài đặt ứng dụng "1022 - Bình Dương" để thuận tiện hơn trong việc kết nối với
Hệ thống đường dây nóng 1022 Tỉnh Bình Dương.