Danh sách câu hỏi thường gặp

Đất đai Mar 26, 2021
Quy định chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Câu hỏi: Việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư được quy định như thế nào? Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau: Theo...

Khác Mar 26, 2021
Quy định số lao động hộ kinh doanh được phép sử dụng

Câu hỏi: Hộ kinh doanh được phép sử dụng bao nhiêu lao động ? Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời như sau: Theo Khoản 3 Điều...

Bảo hiểm Mar 26, 2021
Chế độ thai sản đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Câu hỏi: Chế độ thai sản đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã thực hiện như thế nào? Bảo hiểm Xã hội tỉnh trả lời như...

Hành chính tư pháp Mar 26, 2021
Thủ tục làm giấy khai sinh trong trường hợp sinh tại nhà

Câu hỏi: Thủ tục làm giấy khai sinh trong trường hợp sinh tại nhà, không có giấy chứng sinh của cơi sở y tế? Sở Tư pháp trả lời như...

Giáo dục - Đào tạo Mar 26, 2021
Chế độ thừa giờ cho nhân viên cấp dưỡng mầm non

Câu hỏi: Tôi là cấp dưỡng đang công tác tại Bình Dương. Tôi xin hỏi hiện tại chế độ thừa giờ cho cấp dưỡng tính như thế nào? Cuối năm...

Cài đặt ứng dụng "1022 - Bình Dương" để thuận tiện hơn trong việc kết nối với
Hệ thống đường dây nóng 1022 Tỉnh Bình Dương.