Danh sách câu hỏi thường gặp

Khác May 10, 2021
Quy định về tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

Câu hỏi: Quy định về tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ như thế nào? Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trả lời như sau: Điều 41,...

Hành chính tư pháp May 10, 2021
Thủ tục xin xác nhận tình trạng hôn nhân để đăng ký kết hôn

Câu hỏi: Thủ tục xin xác nhận tình trạng hôn nhân để đăng ký kết hôn như thế nào? Sở Tư pháp trả lời như sau: Căn cứ điều 21,...

Đất đai May 10, 2021
Bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi

Câu hỏi: Việc bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở như thế nào? Sở Tài nguyên Môi trường trả...

Hành chính tư pháp Mar 26, 2021
Quyền và nghĩa vụ của công dân về căn cước công dân

Câu hỏi: Quyền và nghĩa vụ của công dân về căn cước công dân được quy định như thế nào? Công an tỉnh trả lời như sau: Theo Điều 5,...

Hành chính tư pháp Mar 26, 2021
Giá trị sử dụng của thẻ Căn cước công dân

Câu hỏi: Thẻ Căn cước công dân có giá trị sử dụng như thế nào? Công an tỉnh trả lời như sau: Giá trị sử dụng của thẻ Căn cước...

Cài đặt ứng dụng "1022 - Bình Dương" để thuận tiện hơn trong việc kết nối với
Hệ thống đường dây nóng 1022 Tỉnh Bình Dương.