Danh sách câu hỏi thường gặp

Khác Jul 9, 2020
Việc thu tiền Quỹ quốc phòng an ninh đã ngừng, đề nghị cung cấp văn bản cho nhân dân biết rõ

UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 về việc bãi bỏ quy định đóng góp Quỹ an ninh quốc phòng đối với các xã,...

Khác Jul 6, 2020
Cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke không phép và quá giờ quy định bị xử phạt như thế nào? Căn cứ pháp lý nào quy định cụ thể?

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời như sau: Tại Điều 17, Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm...

Xây dựng Jul 6, 2020
Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng

a) Trình tự thực hiện: + Bước 1: Người đại diện theo Ủy quyền của tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đến Ban Quản lý các Khu công...

Hành chính tư pháp Jun 15, 2020
Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ?

Sở Tư pháp trả lời như sau: Điều 66 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thẩm quyền cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân như...

Khác Jun 15, 2020
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh trả lời: a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng...

Cài đặt ứng dụng "1022 - Bình Dương" để thuận tiện hơn trong việc kết nối với
Hệ thống đường dây nóng 1022 Tỉnh Bình Dương.