Danh sách câu hỏi thường gặp

Khác Jun 10, 2021
Một hộ kinh doanh được đăng ký bao nhiêu địa điểm kinh doanh?

Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau: Theo Khoản 2 Điều 67 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP: Một hộ kinh doanh chỉ được phép đăng ký một địa...

Hành chính tư pháp Jun 10, 2021
Nộp hồ sơ xác định lại giới tính ở đâu?

Sở Tư pháp trả lời như sau: Người yêu cầu xác định lại giới tính đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND-UBND...

Hành chính tư pháp Jun 10, 2021
Các loại giấy tờ cần thay đổi khi thay đổi thường trú

Câu hỏi: Trước đây tôi ở Nghệ An, nay tôi chuyển hộ khẩu về TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Sau khi đã chuyển hộ khẩu, làm CMND mới thì...

Hành chính tư pháp May 10, 2021
Quy định điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác

Câu hỏi: Việc điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác được pháp luật quy định như thế nào? Sở Tư pháp trả...

Hành chính tư pháp May 10, 2021
Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

Câu hỏi: Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con được pháp luật quy định như thế nào? Sở Tư pháp trả lời như sau: Theo Điều 34 Nghị...

Cài đặt ứng dụng "1022 - Bình Dương" để thuận tiện hơn trong việc kết nối với
Hệ thống đường dây nóng 1022 Tỉnh Bình Dương.