Danh sách câu hỏi thường gặp

Hành chính tư pháp Mar 26, 2021
Quyền và nghĩa vụ của công dân về căn cước công dân

Câu hỏi: Quyền và nghĩa vụ của công dân về căn cước công dân được quy định như thế nào? Công an tỉnh trả lời như sau: Theo Điều 5,...

Hành chính tư pháp Mar 26, 2021
Giá trị sử dụng của thẻ Căn cước công dân

Câu hỏi: Thẻ Căn cước công dân có giá trị sử dụng như thế nào? Công an tỉnh trả lời như sau: Giá trị sử dụng của thẻ Căn cước...

Đất đai Mar 26, 2021
Quy định chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Câu hỏi: Việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư được quy định như thế nào? Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau: Theo...

Khác Mar 26, 2021
Quy định số lao động hộ kinh doanh được phép sử dụng

Câu hỏi: Hộ kinh doanh được phép sử dụng bao nhiêu lao động ? Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời như sau: Theo Khoản 3 Điều...

Bảo hiểm Mar 26, 2021
Chế độ thai sản đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Câu hỏi: Chế độ thai sản đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã thực hiện như thế nào? Bảo hiểm Xã hội tỉnh trả lời như...

Cài đặt ứng dụng "1022 - Bình Dương" để thuận tiện hơn trong việc kết nối với
Hệ thống đường dây nóng 1022 Tỉnh Bình Dương.