Danh sách câu hỏi thường gặp

Đất đai Jul 27, 2021
Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở địa phương

Câu hỏi: Tôi nghi ngờ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tôi là giả. Vậy tôi có thể tra cứu ở đâu? Sở Tài Nguyên và Môi trường...

Hành chính tư pháp Jun 10, 2021
Thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân

Câu hỏi: Thủ tục xin xác nhận tình trạng hôn nhân để đăng ký kết hôn? Sở Tư pháp trả lời như sau: Căn cứ Điều 21, 22, 23 của...

Đất đai Jun 10, 2021
Bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi

Câu hỏi: Việc bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở như thế nào? Sở Tài nguyên Môi trường trả...

Tài nguyên Môi trường Jun 10, 2021
Mức xử phạt đối với hành vi điều khiển phương tiện vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa ảnh hưởng môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau: Theo Điều 20, Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi...

Tài nguyên Môi trường Jun 10, 2021
Mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về vệ sinh nơi công cộng

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau: Theo Điều 20, Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định: - Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành...

Cài đặt ứng dụng "1022 - Bình Dương" để thuận tiện hơn trong việc kết nối với
Hệ thống đường dây nóng 1022 Tỉnh Bình Dương.