Danh sách câu hỏi thường gặp

Đất đai Nov 3, 2020
Hình thức và mức xử phạt đối với chủ đầu tư dự án khu dân cư, khu nhà ở chậm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển nhượng

Câu hỏi: Chủ đầu tư dự án khu dân cư, khu nhà ở chậm lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển nhượng...

Y tế Nov 3, 2020
Địa điểm nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Câu hỏi: Nộp hồ sơ “Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm” tại đâu? Sở Y tế trả lời như sau: Trong lĩnh vực...

Giao thông Nov 3, 2020
Mức xử phạt xe ô tô tải chở hàng vượt quá trọng tải cho phép tham gia giao thông

Câu hỏi: Xe ô tô tải chở hàng vượt quá trọng tải cho phép tham gia giao thông trên 150% thì bị xử phạt như thế nào, mức tiền phạt...

Khác Nov 3, 2020
Vùng khuyến khích chăn nuôi tập trung

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi về thủ tục pháp lý để mở trại chăn nuôi heo ở ấp Gia Biện, xã Tam Lập, huyện Phú Giao. Diện tích dưới 1000m2...

Giáo dục - Đào tạo Nov 3, 2020
Điều kiện xét chuyển trường cho giáo viên

Câu hỏi: Tôi là giáo viên ở tỉnh Bình Dương, tôi muốn xin chuyển trường thì điều kiện cần là gì? Giả sử tôi xin chuyển về trường A nhưng...

Cài đặt ứng dụng "1022 - Bình Dương" để thuận tiện hơn trong việc kết nối với
Hệ thống đường dây nóng 1022 Tỉnh Bình Dương.