Danh sách câu hỏi thường gặp

Khác Sep 3, 2020
Yêu cầu chung đối với đơn đăng ký xác lập quyền về sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu

Sở Khoa học Công nghệ trả lời như sau: Đối với đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu các tài liệu bắt buộc phải có để...

Hành chính tư pháp Sep 3, 2020
Quy trình thủ tục cấp số nhà?

UBND thành phố Thuận An trả lời như sau: Thủ tục cấp mới số nhà đối với hình thức đơn lẽ (theo nhu cầu) thuộc thẩm quyền của UBND thành...

Hành chính tư pháp Aug 12, 2020
Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương?

UBND thành phố Thuận An trả lời như sau: Điều 20 Luật Cư trú quy định Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây được đăng ký thường...

Khác Aug 12, 2020
Người tốt nghiệp đại học hành chính thì có cần phải học lớp Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên không?

Sở Nội vụ trả lời như sau: Theo quy định tại Thông tư 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư...

Khác Jul 9, 2020
Tính chất, tần xuất thực hiện hành vi bạo lực đến mức độ nào thì được coi là hành vi bạo lực gia đình?

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời như sau: Mọi hành vi được liệt kê theo quy định tại Điều 2 của Luật phòng, chống bạo lực...

Cài đặt ứng dụng "1022 - Bình Dương" để thuận tiện hơn trong việc kết nối với
Hệ thống đường dây nóng 1022 Tỉnh Bình Dương.