Danh sách câu hỏi thường gặp

Giao thông Jul 27, 2021
Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại Bình Dương

Sở Giao thông vận tải trả lời như sau: Thời gian: Sáng 7h30 đến 11h00 , chiều 13h00 đến 16h30; từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; Địa điểm:...

Giao thông Jul 27, 2021
Quy định các trường hợp không đổi giấy phép lái xe

Câu hỏi: Không đổi giấy phép lái xe đối với các trường hợp nào? Sở Giao thông vận tải trả lời như sau: a) Giấy phép lái xe tạm thời...

Đất đai Jul 27, 2021
Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở địa phương

Câu hỏi: Tôi nghi ngờ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tôi là giả. Vậy tôi có thể tra cứu ở đâu? Sở Tài Nguyên và Môi trường...

Hành chính tư pháp Jun 10, 2021
Thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân

Câu hỏi: Thủ tục xin xác nhận tình trạng hôn nhân để đăng ký kết hôn? Sở Tư pháp trả lời như sau: Căn cứ Điều 21, 22, 23 của...

Đất đai Jun 10, 2021
Bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi

Câu hỏi: Việc bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở như thế nào? Sở Tài nguyên Môi trường trả...

Cài đặt ứng dụng "1022 - Bình Dương" để thuận tiện hơn trong việc kết nối với
Hệ thống đường dây nóng 1022 Tỉnh Bình Dương.