Danh sách câu hỏi thường gặp

Hành chính tư pháp Aug 12, 2020
Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương?

UBND thành phố Thuận An trả lời như sau: Điều 20 Luật Cư trú quy định Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây được đăng ký thường...

Khác Aug 12, 2020
Người tốt nghiệp đại học hành chính thì có cần phải học lớp Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên không?

Sở Nội vụ trả lời như sau: Theo quy định tại Thông tư 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư...

Khác Jul 9, 2020
Tính chất, tần xuất thực hiện hành vi bạo lực đến mức độ nào thì được coi là hành vi bạo lực gia đình?

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời như sau: Mọi hành vi được liệt kê theo quy định tại Điều 2 của Luật phòng, chống bạo lực...

Khác Jul 9, 2020
Việc thu tiền Quỹ quốc phòng an ninh đã ngừng, đề nghị cung cấp văn bản cho nhân dân biết rõ

UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 về việc bãi bỏ quy định đóng góp Quỹ an ninh quốc phòng đối với các xã,...

Khác Jul 6, 2020
Cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke không phép và quá giờ quy định bị xử phạt như thế nào? Căn cứ pháp lý nào quy định cụ thể?

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời như sau: Tại Điều 17, Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm...

Cài đặt ứng dụng "1022 - Bình Dương" để thuận tiện hơn trong việc kết nối với
Hệ thống đường dây nóng 1022 Tỉnh Bình Dương.