Thương mại quốc tế
Sở Công thương
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Trường hợp giấy phép thành lập VPĐD bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy)
Số hồ sơ:
SCT-32
Đối tượng:
Tất cả đối tượng
Bộ tỉnh:
Sở Công thương
Địa phương:
(không có)
Cấp:
2
Lĩnh vực:
Thương mại quốc tế
Cơ quan:
Không
Cơ quan phối hợp:
Không
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại cơ quan hành chính
Cơ quan thẩm quyền:
Sở Công Thương
Cơ quan thực hiện:
Sở Công Thương
Trường hợp giải quyết:
8 ngày làm việc theo quy định
 • Bước 1

  Cá nhân (hoặc Tổ chức) đến quầy tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Sở Công Thương - Địa chỉ: Tầng 1, Khu A tại Trung tâm hành chính tập trung, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để được hướng dẫn; lấy mẫu đơn hoặc tải mẫu (nếu có) tại địa chỉ Website:socongthuong.binhduong.gov.vn rồi vào dịch vụ công;

 • Bước 2

  Cá nhân (hoặc Tổ chức) nộp hồ sơ tại quầy tiếp nhận của Sở Công Thương. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận và viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ;

 • Bước 3

  Đến ngày hẹn trong phiếu, Cá nhân (hoặc Tổ chức) đến quầy tiếp nhận hồ sơ để nhận kết quả giấy phép với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép sẽ nhận văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền.

 • 1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký) (theo mẫu);

 • 1. Không quy định