Di sản văn hóa
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Xếp hạng di tích cấp tỉnh
Số hồ sơ:
DSVH_9
Đối tượng:
Tất cả đối tượng
Bộ tỉnh:
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Địa phương:
(không có)
Cấp:
2
Lĩnh vực:
Di sản văn hóa
Cơ quan:
(không có)
Cơ quan phối hợp:
(không có)
Cách thức thực hiện:
Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Cơ quan thẩm quyền:
Ủy ban nhân dân tỉnh.
Cơ quan thực hiện:
Sở Văn hóa, Thể thao và DU lịch
Trường hợp giải quyết:
Không quy định
 • Bước 1

  Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. - Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: + Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn cho tổ chức, cá nhân. + Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức, cá nhân bổ sung cho đầy đủ. - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: . Sáng từ 8 giờ đến 12 giờ. . Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

 • Bước 2

  Đến ngày hẹn trong phiếu tổ chức, cá nhân đến nơi nộp hồ sơ để nhận Quyết định. - Công chức kiểm tra phiếu tiếp nhận rồi giao quyết định và yêu cầu tổ chức, cá nhân ký nhận.

 • 1. - Đơn đề nghị xếp hạng của tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý di tích;

 • 2. - Lý lịch di tích;

 • 3. - Bản đồ vị trí và chỉ dẫn đường đến di tích;

 • 4. - Bản vẽ mặt bằng tổng thể di tích tỷ lệ 1/500, các mặt bằng, các mặt đứng, các mặt cắt ngang, cắt dọc, kết cấu và chi tiết kiến trúc có chạm khắc tiêu biểu của di tích tỷ lệ 1/50;

 • 5. - Tập ảnh màu khảo tả di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích từ cỡ 9 cm x 12 cm trở lên;

 • 6. - Bản thống kê di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích;

 • 7. - Bản dập, dịch văn bia, câu đối, đại tự và các tài liệu Hán Nôm hoặc tài liệu bằng các loại ngôn ngữ khác có ở di tích;

 • 8. - Biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích có dấu xác nhận của Ủy ban nhân dân các cấp, của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tài nguyên môi trường và Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch;

 • 9. - Tờ trình về việc xếp hạng di tích.

 • (không có)