Lĩnh vực Đầu tư (VSIP)
BQL KCN VSIP
Chuyển đổi công ty cổ phần hoặc công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên. Trường hợp: một người không phải là thành viên hoặc cổ đông nhận góp vốn đầu tư toàn bộ số cổ phần, phần vốn góp của tất cả các cổ đông, thành viên trong công ty.
Số hồ sơ:
DT-45
Đối tượng:
Tổ chức
Bộ tỉnh:
BQL KCN VSIP
Địa phương:
(không có)
Cấp:
2
Lĩnh vực:
Lĩnh vực Đầu tư (VSIP)
Cơ quan:
không
Cơ quan phối hợp:
• Các sở, ngành địa phương; • Các bộ, ngành trung ương.
Cách thức thực hiện:
+ Nộp trực tiếp. + Qua đường bưu điện
Cơ quan thẩm quyền:
Ban quản lý VSIP
Cơ quan thực hiện:
Ban quản lý VSIP
Trường hợp giải quyết:
07 ngày làm việc
 • Bước 1

  Doanh nghiệp nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam-Singapore - số 08 Đại lộ Hữu Nghị, KCN Việt Nam-Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

 • Bước 2

  Nếu hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận nhận hồ sơ và viết biên nhận hẹn ngày trả kết quả. + Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, có yêu cầu điều chỉnh bổ sung hồ sơ, Ban quản lý sẽ thông báo bằng văn bản cho nơi gửi hồ sơ trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. * Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện: Ngày bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận được hồ sơ chuyển từ nhân viên bưu điện được tính là ngày tiếp nhận hồ sơ.

 • Bước 3

  Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận Giấy chứng nhận đầu tư với trường hợp được cấp và nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư cũ cho Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư sẽ nhận văn bản trả lời của Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam-Singapore. * Khi đến nhận kết quả , người nhận xuất trình biên nhận (trường hợp mất biên nhận hoặc hồ sơ gừi qua bưu điện, người nhận phải xuất trình giấy giới thiệu của doanh nghiệp).

 • 1. ·    Giấy đề nghị chuyển đổi.

 • 2. ·    Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

 • 3. ·    Điều lệ Công ty chuyển đổi.

 • 4. ·    Thoả thuận về việc nhận góp vốn bằng cổ phần hoặc phần vốn góp.

 • 5. ·    Bản sao Hộ chiếu hoặc CMND còn hiệu lực hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người nhận góp vốn.

 • 6. ·    Báo cáo năng lực tài chính của người nhận góp vốn.

 • 7. ·    Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đầu tư .

 • 8. ·    Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (nếu có).

 • 9. ·    Các hồ sơ khác do Điều lệ Công ty quy định.

 • (không có)