Nuôi con nuôi
Sở Tư pháp
Đăng ký nhu cầu nhận con nuôi
Số hồ sơ:
TP-031
Đối tượng:
Cá nhân
Bộ tỉnh:
Sở Tư pháp
Địa phương:
(không có)
Cấp:
2
Lĩnh vực:
Nuôi con nuôi
Cơ quan:
(không có)
Cơ quan phối hợp:
(không có)
Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu điện.
Cơ quan thẩm quyền:
Sở Tư pháp
Cơ quan thực hiện:
Sở Tư pháp
Trường hợp giải quyết:
Khi có trẻ để giới thiệu
 • Bước 2

  + Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Tư pháp: ô 14, 15 tầng 1 Tháp B - Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. + Hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương, tầng 15, tháp A - Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đối với hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận viết Biên nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cán bộ tiếp nhận viết Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ để tiếp nhận.

 • Bước 3

  Đến ngày hẹn trong Biên nhận, người có yêu cầu đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Tư pháp để nhận kết quả. Hoặc nhận kết quả qua đường bưu điện.

 • Bước 1

  Người yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định

 • 1. 1. Phiếu đăng ký nhận con nuôi theo mẫu quy định-mẫu TP/CN-2011/CN.05)

 • 2. 2. Xuất trình Sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân;

 • 3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 • 1. Công dân Việt Nam có nguyện vọng và đủ điều kiện nhận con nuôi theo quy định của Luật Nuôi con nuôi nhưng chưa tìm được trẻ em để nhận làm con nuôi