Nuôi con nuôi
Sở Tư pháp
Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
Số hồ sơ:
TP-029
Đối tượng:
Cá nhân
Bộ tỉnh:
Sở Tư pháp
Địa phương:
(không có)
Cấp:
2
Lĩnh vực:
Nuôi con nuôi
Cơ quan:
(không có)
Cơ quan phối hợp:
(không có)
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại Sở Tư pháp
Cơ quan thẩm quyền:
UBND tỉnh
Cơ quan thực hiện:
Sở Tư pháp
Trường hợp giải quyết:
05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Bước 1

  Người yêu cầu đăng ký lại việc nuôi con nuôi hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

 • Bước 2

  Người có yêu cầu đăng ký lại việc nuôi con nuôi nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương nếu cha mẹ nuôi và con nuôi thường trú hoặc nơi đã đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây là tỉnh Bình Dương (Cụ thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương: Ô 14, 15 tầng 1 Tháp B - Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) Đối với hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận viết Biên nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cán bộ tiếp nhận viết Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ để tiếp nhận.

 • Bước 3

  Đến ngày hẹn trong Biên nhận, người có yêu cầu đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Tư pháp để nhận kết quả.

 • 1. 1. Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi (theo mẫu quy định- Mẫu TP/CN-2011/CN.04); Trường hợp yêu cầu đăng ký lại tại Sở Tư pháp không phải là nơi trước đây đã đăng ký việc nuôi con nuôi đó, thì Tờ khai phải có cam kết của người yêu cầu đăng ký lại về tính trung thực của việc đăng ký nuôi con nuôi trước đó và có chữ ký của ít nhất hai người làm chứng.

 • 2. Lưu ý: Người có yêu cầu đăng ký lại việc nuôi con nuôi phải xuất trình giấy tờ tùy thân như Sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân (đối với người Việt Nam); hộ chiếu, giấy xác nhận cư trú hoặc Giấy chứng nhận thường trú tại Việt Nam (đối với người nước ngoài); Bản chính và bản sao quyết định công nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi đã được cấp hợp lệ trước đây (nếu có);

 • 4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 • 1. - Việc nuôi con nuôi đã được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam nhưng sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ đăng ký nuôi con nuôi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được;

 • 2. - Cha, mẹ nuôi và con nuôi đều còn sống vào thời điểm yêu cầu đăng ký lại.