Tài nguyên Môi trường
Thủ tục hành chính cấp huyện
Xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
Số hồ sơ:
TDM-166
Đối tượng:
Cá nhân
Bộ tỉnh:
Thủ tục hành chính cấp huyện
Địa phương:
UBND TDM
Cấp:
2
Lĩnh vực:
Tài nguyên Môi trường
Cơ quan:
(không có)
Cơ quan phối hợp:
(không có)
Cách thức thực hiện:
Nộp trực tiếp
Cơ quan thẩm quyền:
UBND cấp huyện ( trường hợp có cấp Giấy chứng nhận)
Cơ quan thực hiện:
Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường.
Trường hợp giải quyết:
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp xóa góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hình thành pháp nhân mới mà thời hạn sử dụng đất vẫn còn sau khi chấm dứt góp vốn thì thực hiện thủ tục trình cấp GCN cho bên đã góp vốn 20 ngày làm việc
 • Bước 1

  Người dân có nhu cầu đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp huyện nơi có đất, điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu và nộp hồ sơ tại đây.

 • Bước 2

  Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ; viết giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ; kiểm tra hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ biết nếu cần phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ..

 • Bước 3

  Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các cấp xác nhận xóa đăng ký trên Giấy chứng nhận; sao lưu hồ sơ theo quy định, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính; chuyển Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

 • Bước 4

  Đến ngày hẹn người dân nhận lại kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp huyện

 • 1. Hợp đồng hoặc văn bản thoả thuận chấm dứt góp vốn;

 • 2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp.

 • 1. Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất và quyền sở hữu; Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

 • 2. Còn trong thời hạn sử dụng đất.