Thú y
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y 04-966
Số hồ sơ:
(không có)
Đối tượng:
Tất cả đối tượng
Bộ tỉnh:
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Địa phương:
(không có)
Cấp:
2
Lĩnh vực:
Thú y
Cơ quan:
Không
Cơ quan phối hợp:
Không
Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tuyến, gửi qua Fax, E-mail, (sau đó gửi hồ sơ bản chính) hoặc gửi theo đường bưu điện về Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Bình Dương hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Phòng Hành chính-Tổng hợp, Văn phòng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Bình Dương.
Cơ quan thẩm quyền:
Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản.
Cơ quan thực hiện:
Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản.
Trường hợp giải quyết:
08 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
 • Bước 1

  Tổ chức và cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả lời kết quả, phòng Hành chính-Tổng hợp, Văn phòng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Bình Dương.

 • Bước 2

  Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và viết Biên nhận hẹn ngày trả lời kết quả.

 • Bước 3

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra.

 • Bước 4

  Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi kết thúc quá trình kiểm tra, cơ quan có thẩm quyền thực hiệnCấp giấy chứng nhận cho cơ sở đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản.

 • 1. Đơn đăng ký (theo mẫu);

 • 2. Bản thuyết minh chi tiết về cơ sở vật chất, kỹ thuật (theo mẫu);

 • 3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

 • 4. Chứng chỉ hành nghề thú y

 • 1. Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

 • 2. Người quản lý, người trực tiếp bán thuốc thú y phải có Chứng chỉ hành nghề thú y

 • 3. Có địa điểm kinh doanh cố định và biển hiệu

 • 4. Có tủ, kệ, giá để chứa đựng các loại thuốc phù hợp

 • 5. Có trang thiết bị bảo đảm Điều kiện bảo quản thuốc theo quy định

 • 6. Có sổ sách, hóa đơn chứng từ theo dõi xuất, nhập hàng

 • 7. Đối với cơ sở buôn bán vắc xin, chế phẩm sinh học phải có tủ lạnh, tủ mát hoặc kho lạnh để bảo quản theo Điều kiện bảo quản ghi trên nhãn; có nhiệt kế để kiểm tra Điều kiện bảo quản. Có máy phát điện dự phòng, vật dụng, phương tiện vận chuyển phân phối vắc xin.