Thú y
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y) 02-966
Số hồ sơ:
(không có)
Đối tượng:
Tất cả đối tượng
Bộ tỉnh:
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Địa phương:
(không có)
Cấp:
2
Lĩnh vực:
Thú y
Cơ quan:
không
Cơ quan phối hợp:
không
Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tuyến, gửi qua Fax, E-mail, (sau đó gửi hồ sơ bản chính) hoặc gửi theo đường bưu điện về Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Bình Dương hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Phòng Hành chính-Tổng hợp, Văn phòng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Bình Dương
Cơ quan thẩm quyền:
Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản
Cơ quan thực hiện:
Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản
Trường hợp giải quyết:
03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
 • Bước 1

  Tổ chức và cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, phòng Hành chính-Tổng hợp, Văn phòng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Bình Dương

 • Bước 2

  Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả lời kết quả tiếp nhận hồ sơ và viết Biên nhận hẹn ngày trả lời kết quả.

 • Bước 3

  Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, chủ cơ sở đến nơi nộp hồ sơ nhận chứng chỉ hành nghề với trường hợp được cấp lại. Trường hợp không đủ điều kiện cấp lại giấy chứng chỉ hành nghề sẽ nhận văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền.

 • 1. Đơn đăng ký cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y

 • 2. Chứng chỉ hành nghề thú y đã cấp, trừ trường hợp bị mất

 • 3. Ảnh 4x6 (2 tấm).

 • 1. Chứng chỉ hành nghề thú y được cấp lại trong trường hợp: Bị mất, sai sót, hư hỏng;

 • 2. Chứng chỉ hành nghề thú y được cấp lại trong trường hợp: Có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y.