Thú y
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y) 01-966
Số hồ sơ:
(không có)
Đối tượng:
Tất cả đối tượng
Bộ tỉnh:
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Địa phương:
(không có)
Cấp:
2
Lĩnh vực:
Thú y
Cơ quan:
Không
Cơ quan phối hợp:
không.
Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tuyến, gửi qua Fax, E-mail, (sau đó gửi hồ sơ bản chính) hoặc gửi theo đường bưu điện về Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Bình Dương hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Phòng Hành chính-Tổng hợp, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Bình Dương.
Cơ quan thẩm quyền:
Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản
Cơ quan thực hiện:
Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản
Trường hợp giải quyết:
+ 05 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới + 03 ngày làm việc trong trường hợp gia hạn.
 • Bước 1

  Tổ chức và cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Phòng Hành chính-Tổng hợp, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Bình Dương.

 • Bước 2

  Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và viết Biên nhận hẹn ngày trả lời kết quảBộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và viết Biên nhận hẹn ngày trả lời kết quả

 • Bước 3

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, chủ cơ sở đến nơi nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận chứng chỉ hành nghề với trường hợp hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng chỉ hành nghề sẽ nhận văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền.

 • 1. * Đối với trường hợp cấp mới: - Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề thú y (theo mẫu);

 • 2. Văn bằng, chứng chỉ chuyên môn (Bản sao);

 • 3. Giấy chứng nhận sức khỏe;

 • 4. Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân (Bản sao). Đối với người nước ngoài phải có lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

 • 5. Ảnh 4x6 (2 tấm).

 • 6. * Đối với trường hợp gia hạn: - Đơn đăng ký gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y (theo mẫu);

 • 7. Chứng chỉ hành nghề thú y đã cấp;

 • 8. Giấy chứng nhận sức khỏe;

 • 9. Ảnh 4x6 (2 tấm).

 • 1. + Người hành nghề chẩn đoán, chữa bệnh, phẫu thuật động vật, tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y tối thiểu phải có bằng trung cấp chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y hoặc trung cấp nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản đối với hành nghề thú y thủy sản. Người hành nghề tiêm phòng cho động vật phải có chứng chỉ tốt nghiệp lớp đào tạo về kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp tỉnh cấp.

 • 2. + Người phụ trách kỹ thuật của cơ sở phẫu thuật động vật, khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật phải có bằng đại học trở lên chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y hoặc nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản đối với hành nghề thú y thủy sản.

 • 3. + Người buôn bán thuốc thú y phải có bằng trung cấp trở lên chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y hoặc trung cấp nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản đối với hành nghề thú y thủy sản.

 • 4. + Người hành nghề phải có đạo đức nghề nghiệp;

 • 5. + Người hành nghề có đủ sức khỏe hành nghề.

 • 6. Đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y, nộp hồ sơ trước khi Chứng chỉ hành nghề hết hạn 30 ngày.