Nuôi con nuôi
Sở Tư pháp
Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước
Số hồ sơ:
(không có)
Đối tượng:
Cá nhân
Bộ tỉnh:
Sở Tư pháp
Địa phương:
(không có)
Cấp:
2
Lĩnh vực:
Nuôi con nuôi
Cơ quan:
(không có)
Cơ quan phối hợp:
(không có)
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp
Cơ quan thẩm quyền:
Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan thực hiện:
Ủy ban nhân dân cấp xã
Trường hợp giải quyết:
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Bước 1

  Người có yêu cầu đăng ký lại việc nuôi con nuôi hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định

 • Bước 2

  Người có yêu cầu đăng ký lại việc nuôi con nuôi nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nơi cha mẹ nuôi và con nuôi thường trú hoặc nơi đã đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây. Đối với hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận viết Biên nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cán bộ tiếp nhận viết Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ để tiếp nhận.

 • Bước 3

  Đến ngày hẹn trong Biên nhận, người có yêu cầu đăng ký lại việc nuôi con nuôi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả

 • 1. Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi (theo mẫu đính kèm)

 • 2. Trường hợp yêu cầu đăng ký lại tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi trước đây đã đăng ký việc nuôi con nuôi, thì Tờ khai phải có cam kết của người yêu cầu đăng ký lại về tính trung thực của việc đăng ký nuôi con nuôi trước đó và có chữ ký của ít nhất hai người làm chứng.

 • 3. Lưu ý: Người có yêu cầu đăng ký lại việc nuôi con nuôi phải xuất trình + Bản chính và bản sao quyết định công nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi đã được cấp hợp lệ trước đây (nếu có) + Giấy tờ tùy thân như Sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân;

 • 1. - Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ đăng ký nuôi con nuôi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được;

 • 2. - Cha, mẹ nuôi và con nuôi đều còn sống vào thời điểm yêu cầu đăng ký lại.