Thú y
Thị xã Dĩ An
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh.
Số hồ sơ:
TXDA073
Đối tượng:
Tất cả đối tượng
Bộ tỉnh:
Thị xã Dĩ An
Địa phương:
Thị xã Dĩ An
Cấp:
2
Lĩnh vực:
Thú y
Cơ quan:
Ủy ban nhân cấp huyện
Cơ quan phối hợp:
Không
Cách thức thực hiện:
Nộp trực tiếp.
Cơ quan thẩm quyền:
Ủy ban nhân cấp huyện
Cơ quan thực hiện:
UBND cấp huyện; Trạm Thú y cấp huyện.
Trường hợp giải quyết:
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y trong phạm vi 24 giờ trước khi vận chuyển.
 • Bước 1

  Tổ chức, cá nhân có nhu cầu vận chuyển gia súc, gia cầm trong tỉnh thì hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký xin cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh.

 • Bước 2

  Nộp hồ sơ tại Trạm Thú y cấp huyện. Kiểm dịch viên tiếp nhận hồ sơ, trong phạm vi 01 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ kiểm dịch hợp lệ, cán bộ kiểm dịch động vật có trách nhiệm: - Quy định địa điểm tập trung động vật, thời gian làm kiểm dịch. - Tiến hành kiểm dịch. - Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ Kiểm dịch viên hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ để kiểm dịch.

 • Bước 3

  Trường hợp đủ điều kiện theo quy định, Kiểm dịch viên sẽ cấp giấy cấp giấy chứng nhận kiểm dịch, thực hiện công tác niêm phong, vệ sinh tiêu độc cho phương tiện vận chuyển và thu phí.

 • 1. Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật ra khỏi huyện theo mẫu quy định;

 • 2. Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của động vật (nếu có);

 • 3. Bản sao giấy chứng nhận tiêm phòng, phiếu kết quả xét nghiệm bệnh động vật (nếu có).

 • 1. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu làm kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh đến đăng ký kiểm dịch tại cán bộ kiểm dịch động vật trạm Thú y cấp huyện thì phải khai báo trước ít nhất: - 02 ngày (nếu đã áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc và còn miễn dịch); - 15 - 30 ngày (chưa áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc hoặc không có miễn dịch).