Thú y
Thị xã Dĩ An
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với thủy sản, sản phẩm thủy sản vận chuyển trong tỉnh.
Số hồ sơ:
TXDA076
Đối tượng:
Tất cả đối tượng
Bộ tỉnh:
Thị xã Dĩ An
Địa phương:
Thị xã Dĩ An
Cấp:
2
Lĩnh vực:
Thú y
Cơ quan:
Ủy ban nhân cấp huyện
Cơ quan phối hợp:
Không
Cách thức thực hiện:
Nộp trực tiếp.
Cơ quan thẩm quyền:
Ủy ban nhân cấp huyện
Cơ quan thực hiện:
UBND cấp huyện; Trạm Thú y cấp huyện.
Trường hợp giải quyết:
01 ngày kể từ ngày đăng ký hồ sơ hợp lệ
 • Bước 1

  Tổ chức, cá nhân có yêu cầu làm kiểm dịch đối với thủy sản, sản phẩm thủy sản vận chuyển trong tỉnh đến đăng ký kiểm dịch tại cán bộ kiểm dịch động vật trạm Thú y cấp huyện.

 • Bước 2

  Nộp hồ sơ tại Trạm Thú y cấp huyện. Kiểm dịch viên tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ Kiểm dịch viên hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ để kiểm dịch.

 • Bước 3

  Trường hợp đủ điều kiện theo quy định, Kiểm dịch viên sẽ cấp giấy cấp giấy chứng nhận kiểm dịch, thực hiện công tác niêm phong, vệ sinh tiêu độc cho phương tiện vận chuyển và thu phí.

 • 1. Giấy khai báo kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản vận chuyển trong nước (mẫu 1);

 • 2. Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của thủy sản (nếu có);

 • 3. Bản sao phiếu kết quả xét nghiệm bệnh thủy sản (nếu có);

 • 4. Giấy phép của cơ quan Kiểm lâm đối với thủy sản, sản phẩm thủy sản thuộc những loài có trong Danh mục động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES.

 • 1. Đối với thủy sản giống phải khai báo ít nhất 03 ngày trước khi xuất hàng;

 • 2. Đối với thủy sản thương phẩm, sản phẩm thủy sản phải khai báo ít nhất 02 ngày trước khi xuất hàng.