Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp Tác Xã
Huyện Phú Giáo
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi mất)
Số hồ sơ:
HPG057
Đối tượng:
Tất cả đối tượng
Bộ tỉnh:
Huyện Phú Giáo
Địa phương:
Huyện Phú Giáo
Cấp:
2
Lĩnh vực:
Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp Tác Xã
Cơ quan:
Ủy ban nhân cấp huyện
Cơ quan phối hợp:
Cục thuế, Công an
Cách thức thực hiện:
Nộp trực tiếp.
Cơ quan thẩm quyền:
Ủy ban nhân cấp huyện
Cơ quan thực hiện:
Ủy ban nhân cấp huyện
Trường hợp giải quyết:
05 ngày làm việc.
 • Bước 1

  Hợp tác xã phải trình báo cơ quan công an và thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký về việc mất Giấy chứng nhận đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc Hợp tác xã. Đồng thời, thông báo trên báo, đài (Trung ương hoặc địa phương) ba số liên tiếp về việc mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện HTX

 • Bước 2

  Sau 30 ngày, kể từ ngày thông báo trên báo, đài, nếu không tìm được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động; hợp tác xã nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Sau khi hoàn chỉnh các thủ tục theo thành phần hồ sơ, người đại diện hợp tác xã đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp huyện. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét, nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận và ghi biên nhận hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn để tiếp tục hoàn chỉnh.

 • Bước 3

  Đến ngày trong giấy biên nhận, cá nhân, tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp huyện để nhận kết quả.

 • 1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.

 • 2. Xác nhận của cơ quan Công an về việckhai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã.

 • 3. Giấy biên nhận của cơ quan thông tin đại chúng về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã hoặc bản in ba số báo đã đăng thông báo.

 • 4. Mã số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện cấp lại là mã số đã được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đã mất.

 • 1. Không