Thú y
Huyện Dầu Tiếng
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản giống tại địa phương tiếp nhận
Số hồ sơ:
HDT077
Đối tượng:
Tất cả đối tượng
Bộ tỉnh:
Huyện Dầu Tiếng
Địa phương:
Huyện Dầu Tiếng
Cấp:
2
Lĩnh vực:
Thú y
Cơ quan:
Ủy ban nhân cấp huyện
Cơ quan phối hợp:
Không
Cách thức thực hiện:
Nộp trực tiếp.
Cơ quan thẩm quyền:
Ủy ban nhân cấp huyện
Cơ quan thực hiện:
Trạm Thú y cấp huyện
Trường hợp giải quyết:
01 ngày làm việc
  • Bước 1

    Chủ hàng đăng ký, Trạm thú y kiểm tra giấy tờ liên quan, lập biên bản kiểm tra theo mẫu qui định, lấy mẫu xét nghiệm, nếu đạt tiêu chuẩn sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận kiểm dịch, không đạt xử lý theo qui định.

  • 1. Giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản vận chuyển trong nước;

  • 2. Các giấy tờ khác có liên quan lô hàng.

  • 1. Không