Chứng thực
Huyện Dầu Tiếng
Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài
Số hồ sơ:
HDT035
Đối tượng:
Tất cả đối tượng
Bộ tỉnh:
Huyện Dầu Tiếng
Địa phương:
Huyện Dầu Tiếng
Cấp:
2
Lĩnh vực:
Chứng thực
Cơ quan:
Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện
Cơ quan phối hợp:
Không
Cách thức thực hiện:
Nộp trực tiếp
Cơ quan thẩm quyền:
Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện
Cơ quan thực hiện:
Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện
Trường hợp giải quyết:
Một ngày làm việc. Trong trường hợp cần xác minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực thì thời hạn trên được kéo dài thêm không quá 3 ngày làm việc.
  • Bước 1

    Người yêu cầu chứng thực chữ ký người dịch chuẩn bị đầy đủ các thủ tục theo thành phần hồ sơ; đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện. - Nếu hồ sơ đầy đủ sẽ tiếp nhận và hẹn trả kết quả. - Nếu hồ sơ chưa đủ sẽ được hướng dẫn để hoàn chỉnh.

  • Bước 2

    Người yêu cầu đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện xuất trình phiếu hẹn và đóng lệ phí để nhận lại các giấy tờ bản dịch đã chứng thực chữ ký.

  • 1. Giấy tờ, văn bản cần chứng thực.

  • 1. Người yêu cầu chứng thực xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra.

  • 2. Người dịch cần xuất trình Bằng cử nhân ngoại ngữ trở lên về thứ tiếng nuớc ngoài cần dịch hoặc Bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên tại nước ngoài đối với thứ tiếng nước ngoài cần dịch.

  • 3. Người yêu cầu chứng thực phải ký trước mặt người thực hiện chứng thực.