Danh sách câu hỏi thường gặp

Đất đai Oct 26, 2020
Quy định bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở?

Sở Tài Nguyên và Môi trường trả lời như sau: Tại Điều 79, Luật Đất đai 2013 quy định: 1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở,...

Hành chính tư pháp Oct 26, 2020
Điều kiện để chuyển viên chức thành công chức?

Sở Nội vụ trả lời như sau: Theo quy định tại Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, viên chức được chuyển sang công...

Khác Oct 26, 2020
Quy định địa điểm kinh doanh đại lý Internet gần trường học

Câu hỏi: Tôi muốn mở phòng Internet cách trường học 15 mét, xin hỏi đúng với quy định không? Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương trả lời như...

Hành chính tư pháp Oct 26, 2020
Quy định về thủ tục khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi?

Sở Tư pháp trả lời như sau: Điều 16 Nghị định số 158 quy định về thủ tục khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi như sau : 1....

Khác Sep 11, 2020
Thủ tục tách giấy phép lái xe tích hợp

Câu hỏi: Giấy phép lái xe gộp cả hai bằng xe ôtô và xe môtô, tôi muốn tách ra được không, vì rất bất tiện khi sử dụng? Sở Giao...

Cài đặt ứng dụng "1022 - Bình Dương" để thuận tiện hơn trong việc kết nối với
Hệ thống đường dây nóng 1022 Tỉnh Bình Dương.