Danh sách câu hỏi thường gặp

Đất đai Feb 26, 2021
Thẩm quyền cung cấp thông tin đất đai

Câu hỏi: Cơ quan nào có thẩm quyền thực hiện cung cấp thông tin đất đai? Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau: Theo Điều 11 và...

Hành chính tư pháp Feb 26, 2021
Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Câu hỏi: Việc chuyển chức danh nghề nghiệp từ bậc Trung học cơ sở sang bậc Trung học phổ thông đối với viên chức có được không? Sở Nội vụ...

Hành chính tư pháp Feb 26, 2021
Điều kiện để chuyển viên chức thành công chức

Câu hỏi: Điều kiện để chuyển viên chức thành công chức là gì? Sở Nội vụ trả lời như sau: Theo Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và...

Đất đai Feb 26, 2021
Điều kiện, thủ tục và nơi nộp hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất để ở và kinh doanh

Câu hỏi: Xin hỏi điều kiện, thủ tục và nơi nộp hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất để ở và kinh doanh? Sở Tài nguyên và Môi trường...

Hành chính tư pháp Feb 26, 2021
Chế độ trợ cấp một lần cho Công an viên

Câu hỏi: Công an viên ấp tham gia trên 15 năm có được hưởng chế độ trợ cấp một lần với lý do nghỉ chính đáng hay không? Sở Tài...

Cài đặt ứng dụng "1022 - Bình Dương" để thuận tiện hơn trong việc kết nối với
Hệ thống đường dây nóng 1022 Tỉnh Bình Dương.