Danh sách câu hỏi thường gặp

Tài nguyên Môi trường Jun 10, 2021
Mức xử phạt đối với hành vi điều khiển phương tiện vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa ảnh hưởng môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau: Theo Điều 20, Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi...

Tài nguyên Môi trường Jun 10, 2021
Mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về vệ sinh nơi công cộng

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau: Theo Điều 20, Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định: - Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành...

Khác Jun 10, 2021
Một hộ kinh doanh được đăng ký bao nhiêu địa điểm kinh doanh?

Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau: Theo Khoản 2 Điều 67 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP: Một hộ kinh doanh chỉ được phép đăng ký một địa...

Hành chính tư pháp Jun 10, 2021
Nộp hồ sơ xác định lại giới tính ở đâu?

Sở Tư pháp trả lời như sau: Người yêu cầu xác định lại giới tính đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND-UBND...

Hành chính tư pháp Jun 10, 2021
Các loại giấy tờ cần thay đổi khi thay đổi thường trú

Câu hỏi: Trước đây tôi ở Nghệ An, nay tôi chuyển hộ khẩu về TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Sau khi đã chuyển hộ khẩu, làm CMND mới thì...

Cài đặt ứng dụng "1022 - Bình Dương" để thuận tiện hơn trong việc kết nối với
Hệ thống đường dây nóng 1022 Tỉnh Bình Dương.