Danh sách câu hỏi thường gặp

Hành chính tư pháp Jul 27, 2021
Các loại giấy tờ cần thay đổi khi thay đổi thường trú

Câu hỏi: Trước đây tôi ở Nghệ An, nay tôi chuyển hộ khẩu về TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Sau khi đã chuyển hộ khẩu, làm CMND mới thì...

Hành chính tư pháp Jul 27, 2021
Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương

Câu hỏi: Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương? Công an tỉnh trả lời như sau: Điều 20 Luật Cư trú quy định công...

Giao thông Jul 27, 2021
Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại Bình Dương

Sở Giao thông vận tải trả lời như sau: Thời gian: Sáng 7h30 đến 11h00 , chiều 13h00 đến 16h30; từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; Địa điểm:...

Giao thông Jul 27, 2021
Quy định các trường hợp không đổi giấy phép lái xe

Câu hỏi: Không đổi giấy phép lái xe đối với các trường hợp nào? Sở Giao thông vận tải trả lời như sau: a) Giấy phép lái xe tạm thời...

Đất đai Jul 27, 2021
Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở địa phương

Câu hỏi: Tôi nghi ngờ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tôi là giả. Vậy tôi có thể tra cứu ở đâu? Sở Tài Nguyên và Môi trường...

Cài đặt ứng dụng "1022 - Bình Dương" để thuận tiện hơn trong việc kết nối với
Hệ thống đường dây nóng 1022 Tỉnh Bình Dương.