Danh sách câu hỏi thường gặp

Khác Nov 3, 2020
Vùng khuyến khích chăn nuôi tập trung

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi về thủ tục pháp lý để mở trại chăn nuôi heo ở ấp Gia Biện, xã Tam Lập, huyện Phú Giao. Diện tích dưới 1000m2...

Giáo dục - Đào tạo Nov 3, 2020
Điều kiện xét chuyển trường cho giáo viên

Câu hỏi: Tôi là giáo viên ở tỉnh Bình Dương, tôi muốn xin chuyển trường thì điều kiện cần là gì? Giả sử tôi xin chuyển về trường A nhưng...

Giao thông Nov 3, 2020
Những trường hợp không đổi giấy phép lái xe

Câu hỏi: Không đổi giấy phép lái xe đối với các trường hợp nào? Sở Giao thông vận tải trả lời như sau: Không đổi giấy phép lái xe đối...

Đất đai Oct 26, 2020
Quy định bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở?

Sở Tài Nguyên và Môi trường trả lời như sau: Tại Điều 79, Luật Đất đai 2013 quy định: 1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở,...

Hành chính tư pháp Oct 26, 2020
Điều kiện để chuyển viên chức thành công chức?

Sở Nội vụ trả lời như sau: Theo quy định tại Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, viên chức được chuyển sang công...

Cài đặt ứng dụng "1022 - Bình Dương" để thuận tiện hơn trong việc kết nối với
Hệ thống đường dây nóng 1022 Tỉnh Bình Dương.