Danh sách câu hỏi thường gặp

Khác May 24, 2022
Phòng, chống bạo lực gia đình được thực hiện theo những nguyên tắc nào?

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời như sau: Theo Điều 3, của Luật Phòng chống bạo lực gia đình quy định phòng, chống bạo lực gia...

Khác Mar 31, 2022
Mức xử phạt cơ sở lưu trú du lịch không công khai niêm yết hàng hóa, dịch vụ

Câu hỏi: Cơ sở lưu trú du lịch không công khai niêm yết hàng hóa, dịch vụ bị xử phạt như thế nào? Sở Văn hóa, Thể thao và Du...

Hành chính tư pháp Mar 31, 2022
Thẩm quyền thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch

Câu hỏi: Trước đây, giấy khai sinh gốc của tôi là Nguyễn Thị M. Năm lớp 10 tôi tự thêm chữ đệm vào là Nguyễn Thị Thanh M. Khi làm...

Đất đai Nov 4, 2021
Thủ tục hợp thức hóa phần đất dư bên ngoài sổ đỏ

Câu hỏi: Tôi muốn hợp thức hóa phần đất dư bên ngoài sổ đỏ. Xin hỏi quy trình và thủ tục hồ sơ như thế nào? Sở Tài nguyên và...

Tài chính Nov 4, 2021
Kinh phí chi trả tiền lương làm thêm giờ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Sở Tài chính trả lời như sau: Căn cứ quy định tại Điều 107, Mục VII, Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội: “Điều 107: Làm...

Cài đặt ứng dụng "1022 - Bình Dương" để thuận tiện hơn trong việc kết nối với
Hệ thống đường dây nóng 1022 Tỉnh Bình Dương.