Danh sách câu hỏi thường gặp

Khác May 30, 2022
Quy trình thủ tục cấp số nhà

Sở Xây dựng trả lời như sau: Thủ tục cấp mới số nhà đối với hình thức đơn lẻ (theo nhu cầu) thuộc thẩm quyền của UBND thành phố, phòng...

Hành chính tư pháp May 30, 2022
Thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Câu hỏi: Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân? Sở Tư pháp trả lời như sau: Điều 66 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của...

Khác May 30, 2022
Xử lý quán ăn "chặt chém" khách du lịch

Câu hỏi: Quán ăn chặt chém (chèn ép, nâng giá một cách bất hợp lý) khách du lịch bị xử lý thế nào? Căn cứ pháp lý nào quy định...

Khác May 30, 2022
Hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền, lệ phí công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch

Câu hỏi: Hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền, lệ phí công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch được quy định như thế nào? Trả lời: Sở Văn hóa,...

Khác May 24, 2022
Đăng ký bảo vệ quyền tác giả

Câu hỏi: Tôi đã và đang phát hành những bản thu âm do chính mình sáng tác. Tôi phải làm như thế nào để đăng ký bảo vệ quyền lợi...

Cài đặt ứng dụng "1022 - Bình Dương" để thuận tiện hơn trong việc kết nối với
Hệ thống đường dây nóng 1022 Tỉnh Bình Dương.