Danh sách câu hỏi thường gặp

Khác Jun 15, 2020
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh trả lời: a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng...

Khác Jun 15, 2020
Cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke sử dụng từ 02 nhân viên phục vụ trong một phòng trở lên bị xử phạt như thế nào?

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời như sau: Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 19 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định:...

Khác Jun 15, 2020
Tôi muốn được cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa/quốc tế thì phải học ở đâu?

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời như sau: Để được cấp chứng chỉ điều hành du lịch nội địa/quốc tế, công dân phải tham gia kỳ...

Khác Jun 15, 2020
Tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành được hoàn trả trong trường hợp nào?

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời như sau: Tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP quy định hoàn trả tiền ký quỹ trong trường...

Giao thông Oct 17, 2019
Thủ tục đăng ký xe mô tô từ tỉnh khác chuyển đến

Câu hỏi: Tôi có mua một chiếc xe máy giấy phép đăng ký ở Thanh Hoá. Nay tôi đã chuyển hộ khẩu vào Bình Dương nên tôi muốn chuyển giấy...

Cài đặt ứng dụng "1022 - Bình Dương" để thuận tiện hơn trong việc kết nối với
Hệ thống đường dây nóng 1022 Tỉnh Bình Dương.