Danh sách câu hỏi thường gặp

Hành chính tư pháp Feb 26, 2021
Điều kiện để chuyển viên chức thành công chức

Câu hỏi: Điều kiện để chuyển viên chức thành công chức là gì? Sở Nội vụ trả lời như sau: Theo Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và...

Đất đai Feb 26, 2021
Điều kiện, thủ tục và nơi nộp hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất để ở và kinh doanh

Câu hỏi: Xin hỏi điều kiện, thủ tục và nơi nộp hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất để ở và kinh doanh? Sở Tài nguyên và Môi trường...

Hành chính tư pháp Feb 26, 2021
Chế độ trợ cấp một lần cho Công an viên

Câu hỏi: Công an viên ấp tham gia trên 15 năm có được hưởng chế độ trợ cấp một lần với lý do nghỉ chính đáng hay không? Sở Tài...

Tài nguyên Môi trường Jan 29, 2021
Thẩm quyền thực hiện cung cấp thông tin đất đai

Câu hỏi: Cơ quan nào có thẩm quyền thực hiện cung cấp thông tin đất đai? Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau: Theo Điều 11 và...

Tài nguyên Môi trường Jan 29, 2021
Trình tự cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất

Câu hỏi: Trường hợp cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất, trình tự tiến hành như thế nào? Sở Tài nguyên và Moi trường trả lời như sau:...

Cài đặt ứng dụng "1022 - Bình Dương" để thuận tiện hơn trong việc kết nối với
Hệ thống đường dây nóng 1022 Tỉnh Bình Dương.