GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG ĐƯỜNG DÂY NÓNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Hệ thống đường dây nóng là Trung tâm liên lạc hoạt động 24 giờ/ngày và 7 ngày trong tuần, trên địa bàn tỉnh Bình Dương để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức bằng nhiều phương thức khác nhau: thoại (cố định, di động), tin nhắn, thư điện tử, các ứng dụng trên Internet.


Hệ thống sẽ xử lý trả lời tự động hoặc thông qua nhân viên trực hệ thống đường dây nóng hoặc chuyển tiếp cho các cơ quan, đơn vị chức năng xử lý để có kết quả trả lời.