Jul 28, 2020
Hồ sơ đăng ký công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch
Nội Dung:

Câu hỏi 3: Hiện tôi đang kinh doanh cửa hàng cung cấp các sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ, đồ lưu niệm và các loại thực phẩm làm quà tặng cho khách đến Bình Dương. Tôi có thể làm gì để tăng cường quảng bá thương hiệu cửa hàng của tôi? Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn cho tôi?

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lich trả lời như sau:
Để tăng cường quảng bá hình ảnh, thương hiệu cửa hàng của mình để phục vụ du khách. Theo quy định tại Điều 56 Luật Du lịch 2017, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch khác được tự nguyện đăng ký công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Anh/chị có thể liên hệ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để được hướng dẫn cấp biển hiệu công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn phục vụ khách.
Hồ sơ đăng ký công nhận bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (theo mẫu)
- Bản thuyết minh đáp ứng các tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

 

Các phản ánh/kiến nghị khác