Jul 14, 2020
Đầu tư các điểm vui chơi miễn phí cho trẻ em
Nội Dung:

Bình Dương có nhiều công viên cây xanh lớn nhưng lại có quá ít các khu vui chơi miễn phí cho trẻ em.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời như sau:
Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-BĐH ngày 10/4/2019 của Ban Điều hành Thành phố thông minh tỉnh Bình Dương về thực hiện Đề án thành phố thông minh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang thực hiện Đề án khảo sát nhu cầu hưởng thụ văn hóa, vui chơi giải trí của người dân tỉnh Bình Dương để đề xuất các loại hình khu vui chơi giải trí công cộng phù hợp cho các thành phần dân cư. Thời gian tới, Sở sẽ kiến nghị với các địa phương quan tâm hơn nữa trong việc đầu tư các điểm vui chơi giải trí công cộng miễn phi dành cho trẻ em.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có nhiều điểm vui chơi giải trí như: Khu du lịch Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến ở phường Hiệp An; Công viên Văn hóa Thanh Lễ ở phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một và các Di tích, Danh thắng như: Di tích lịch sử Cách mạng Nhà tù Phú Lợi; nhà cổ Ông Trần Văn Hổ; nhà ông Trần Công Vàng, nhà cổ Ông Nguyễn Tri Quan, Chùa Hội Khánh, Đình Tân An (Bến Thế),… Ngoài ra, trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố còn có các Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, phường được xây dựng và hiện đang hoạt động là nơi sinh hoạt, vui chơi và tổ chức các hoạt động giải trí cho trẻ em. Hệ thống Nhà thiếu nhi từ tỉnh đến huyện là nơi tổ chức đào tạo về năng khiếu, các mô hình, hoạt động vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi.

Các phản ánh/kiến nghị khác