May 23, 2022
Mức xử phạt cơ sở lưu trú du lịch không công khai niêm yết hàng hóa, dịch vụ
Nội Dung:

Câu hỏi: Cơ sở lưu trú du lịch không công khai niêm yết hàng hóa, dịch vụ bị xử phạt như thế nào?

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời như sau:
Căn cứ Điểm c, Khoản 1, Điều 10 Nghị định 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch, cụ thể như sau:
Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Không niêm yết công khai giá hàng hóa, dịch vụ theo quy định.
Như vậy căn cứ quy định của pháp luật cơ sở lưu trú du lịch không niêm yết công khai giá hàng hóa, dịch vụ sẽ bị xử phạt tối đa lên đến 1.000.000 đồng.

Các phản ánh/kiến nghị khác