May 23, 2022
Mức xử phạt Tội tàng trữ trái phép chất ma túy
Nội Dung:

Tội tàng trữ trái phép chất ma túy bị xử lý như thế nào?

Công an tỉnh trả lời như sau:

Theo Điều 249 Bộ Luật hình sự năm 2015 đã được sửa đổi năm 2017:
1. Người nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến đến 20 năm hoặc tù chung thân;
2. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Các phản ánh/kiến nghị khác