Dec 29, 2020
Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Nội Dung:

Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương trả lời như sau:

 1. a) Trình tự thực hiện:
  - Bước 1: Nhà đầu tư nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Ban Quản lý.
  - Bước 2: Ban Quản lý tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do nhà đầu tư nộp.
  b) Cách thức thực hiện:
  Trực tiếp tại Quầy số 25, 26, 29 tầng 1, Tháp A, Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương
  c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
  + Thành phần hồ sơ:
  Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
  + Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ
  d) Thời hạn giải quyết:
  Ngay khi nhà đầu tư nộp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
  e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
  Nhà đầu tư trong nước (cá nhân và tổ chức) được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
  f) Cơ quan thực hiện: Ban Quản lý
  g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  Ban Quản lý tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ nhà đầu tư.
  h) Lệ phí: Không
  i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
  j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Không
  k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  - Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015.

 

Các phản ánh/kiến nghị khác