Dec 29, 2020
Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
Nội Dung:

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương trả lời như sau:

 1. a) Trình tự thực hiện:
  - Bước 1: Nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC nộp hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng điều hành tại Ban Quản lý nơi dự kiến đặt văn phòng điều hành.
  - Bước 2: Ban Quản lý cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành cho nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.
  b) Cách thức thực hiện:
  Trực tiếp tại Quầy số 25, 26, 29 tầng 1, Tháp A, Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương
  c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
  + Thành phần hồ sơ:
  - Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành gồm tên và địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC; tên, địa chỉ văn phòng điều hành; nội dung, thời hạn, phạm vi hoạt động của văn phòng điều hành; họ, tên, nơi cư trú, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của người đứng đầu văn phòng điều hành;
  - Quyết định của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC về việc thành lập văn phòng điều hành;
  - Bản sao quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng điều hành;
  - Bản sao hợp đồng BCC.
  + Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ
  d) Thời hạn giải quyết:
  Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.
  e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
  - Nhà đầu tư nước ngoài (cá nhân và tổ chức);
  - Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
  f) Cơ quan thực hiện:
  Ban Quản lý.
  g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành theo Mẫu II.6 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.
  h) Lệ phí: Không
  i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
  Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành theo Mẫu I.5 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.
  j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:
  - Nhà đầu tư nước ngoài;
  - Tổ chức kinh tế quy định tại điểm a, b và c Khoản 1 Điều 23 Luật đầu tư, thuộc trường hợp sau:
  + Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
  + Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;
  + Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên.
  k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  - Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
  - Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015.

Các phản ánh/kiến nghị khác