Dec 28, 2020
Hồ sơ xin cấp giấy phép liên vận qua biên giới
Nội Dung:

Hồ sơ xin cấp giấy phép liên vận qua biên giới Việt Nam – Lào – Campuchia đối với xe phi thương mại gồm những gì và thời hạn xử lý như thế nào?

Sở Giao thông vận tải trả lời như sau:

a)Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận CLV cho phương tiện phi thương mại có mẫu kèm theo;
- Giấy đăng ký phương tiện (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu). Trường hợp phương tiện không thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân thì phải kèm theo tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, các nhân với phương tiện đó (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu);
- Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Lào hoặc Campuchia thì kèm theo Hợp đồng hoặc tài liệu chứng minh đơn vị đang thực hiện công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh, trên lãnh thổ Lào, Campuchia (bản sao có chứng thực).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
c) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.

Các phản ánh/kiến nghị khác