Oct 28, 2020
Mắc xử phạt xe ô tô tải chở hàng vượt quá trọng tải cho phép tham gia giao thông trên 150%
Nội Dung:

Xe ô tô tải chở hàng vượt quá trọng tải cho phép tham gia giao thông trên 150% thì bị xử phạt như thế nào, mức tiền phạt là bao nhiêu?

Sở Giao thông vận tải trả lời như sau:

1/ Đối với người điều khiển phương tiện:
Căn cứ theo quy định tại Khoản 8; Điểm c Khoản 9; Khoản 10 Điều 24 Nghị định 46/2016/NĐ-CP thì hành vi: Điều khiển xe (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) chở hàng vượt trọng tải (khối lượng hàng chuyên chở) cho phép tham gia giao thông được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 150% thì bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý như sau:
- Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng.
- Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm nêu trên còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau: Bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 03 tháng đến 05 tháng; Buộc phải hạ phần hàng quá tải theo hướng dẫn của lực lượng chức năng tại nơi phát hiện vi phạm.
2/ Đối với chủ phương tiện:
Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 12; Điểm đ Khoản 14; Điểm đ Khoản 15 Điều 30 Nghị định 46/2016/NĐ-CP thì chủ phương tiện sẽ bị xử lý về lỗi: Giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Khoản 8 Điều 24 Nghị định này hoặc trực tiếp điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Khoản 8 Điều 24 Nghị định này với hình thức xử lý như sau:
- Phạt tiền từ 18.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 36.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức.
- Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây: Thực hiện hành vi quy định tại Điểm a Khoản 12 Điều 30 trong trường hợp chủ phương tiện là người trực tiếp điều khiển phương tiện còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 03 tháng đến 05 tháng; Buộc phải hạ phần hàng quá tải theo hướng dẫn của lực lượng chức năng tại nơi phát hiện vi phạm.

 

Các phản ánh/kiến nghị khác