Bảo hiểm
Sep 27, 2019
Quy định khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế
Nội Dung:

Câu hỏi:
Tôi được biết: Mã thẻ Bảo hiểm Y tế có ký hiệu HT2 được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán chi phí khám chữa bệnh bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến Trung ương không cần giấy chuyển tuyến khám chữa bệnh. Tại sao tôi có Bảo hiểm Y tế mã HT2 lại phải có giấy chuyển từ Bệnh viện 512 mới được điều trị tại Bệnh viện Y học Dân tộc của tỉnh Bình Dương. Đề nghị cơ quan chức năng thông tin rõ hơn.

Trả lời:
Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bình Dương trả lời như sau: Theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư 40/2015/TT-BYT hướng dẫn khám, chữa bệnh (KCB) ban đầu và chuyển tuyến KCB Bảo hiểm y tế (BHYT) quy định như sau: 1. Người có thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền KCB BHYT tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa, hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh mà không cần Giấy giới thiệu chuyển tuyến. Đây là quy định thông tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh được triển khai kể từ 01/01/2016. 2. Trường hợp người có thẻ BHYT tự đi KCB không đúng tuyến được Quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng quy định theo tỷ lệ như sau: - Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú; - Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ 01/01/2015 đến ngày 31/12/2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01/01/2021 trong phạm vi cả nước; - Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí KCB từ 01/01/2015 đén ngày 31/12/2015; 100% chi phí KCB tư ngày 01/01/2016. Trường hợp của ông do không nêu rõ nơi đăng ký KCB ban đầu, do đó cơ quan BHXH không thể hướng dẫn cụ thể. Nếu ông KCB tại viện Y học cổ truyền (bệnh viện tuyến tỉnh) theo quy định phải có giấy chuyển tuyến (trừ trường hợp cấp cứu) và được Quỹ Bảo hiểm xã hội thanh toán theo mức hưởng đúng tuyến. Ngượi lại, được xác định là KCB không đúng tuyến và được Quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng quy định nêu ở mục 2. Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bình Dương rất mong nhận được sự phối hợp của Cổng Thông tin điện tử Bình Dương nhằm đảm bảo tốt quyền lợi của người có thẻ BHYT.