Khác
May 30, 2022
Xử lý quán ăn "chặt chém" khách du lịch
Nội Dung:
Câu hỏi: Quán ăn chặt chém (chèn ép, nâng giá một cách bất hợp lý) khách du lịch bị xử lý thế nào? Căn cứ pháp lý nào quy định cụ thể?
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời như sau:
Căn cứ Điều 12, Nghị định 109/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc xử phát vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí lệ phí, hóa đơn được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định:
- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
+ Không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ tại địa điểm phải niêm yết giá theo quy định của pháp luật.
+ Niêm yết giá không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng.
- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi bán cao hơn giá niêm yết hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhân định giá không thuộc Khoản 5 Điều này.
- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không công khai thông tin về giá hàng hóa, dịch vụ bằng hình thức khác theo quy định của pháp luật ngoài hình thức niêm yết giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá; danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá, kê khai giá.
- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi bán cao hơn giá niêm yết đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá, hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hạn chế kinh doanh hoặc kinh doanh có điều kiện.
- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không công khai về Quỹ bình ổn giá theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc trả lại cho khách hàng số tiền đã thu cao hơn giá niêm yết đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 và Khoản 5 Điều này, trường hợp không xác định được khách hàng để trả lại thì nộp vào ngân sách nhà nước.
Như vậy, những hành vi lợi dụng khách du lịch từ nơi khác đến để chèn ép, nâng giá một cách bất hợp lý sẽ bị phạt hành chính đối với hành vi chặt chém này, cụ thể mức phạt có thể từ 500.000 đồng đến 40.000.000 đồng tùy thuộc vào hành vi cụ thể của quán ăn.