Y tế
Aug 17, 2021
Có phản ánh về ca nghi nhiễm, nhiễm Covid-19 trong doanh nghiệp, ngoài khu công nghiệp thì phải làm gì?
Nội Dung:
Báo cáo nhanh với đội phản ứng nhanh thị xã để xác minh và xử lý