Y tế
Nov 4, 2021
Trường hợp có yêu cầu hỗ trợ y tế (sơ cấp cứu) thì quy trình giải quyết như thế nào?
Nội Dung:
Bước 1: Chuyển phiếu về hệ thống 1022 địa phương nơi người cần hỗ trợ sinh sống, nhắn tin nhóm tác chiến Thị xã - Địa phương, theo dõi, nắm tình hình; trường hợp chưa thấy nhận tin nhắn phải gọi điện ngay cho Trưởng Đội phản ứng nhanh địa phương đó. Tiếp tục theo dõi, nếu địa phương không xử lý được bằng lực lượng tại chỗ thì báo về Trung tâm y tế thị xã hỗ trợ nhân lực, phương tiện.