Hành chính tư pháp
Jul 27, 2021
Các loại giấy tờ cần thay đổi khi thay đổi thường trú
Nội Dung:
Câu hỏi: Trước đây tôi ở Nghệ An, nay tôi chuyển hộ khẩu về TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Sau khi đã chuyển hộ khẩu, làm CMND mới thì các loại giấy tờ tùy thân của tôi như: Bằng lái xe, giấy đăng kí xe, biển số xe, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) thì giấy tờ nào bắt buộc phải thay đổi lại theo thường trú mới, thủ tục xin thay đổi như thế nào và tôi phải đến cơ quan nào để xin thay đổi? Xin cảm ơn.

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tư vấn như sau :

 Trong các giấy tờ mà ông nêu trên thì các giấy: Bằng lái xe, Giấy đăng ký xe, không thể hiện thông tin về số CMND, chỉ thể hiện chỗ ở của công dân, đó không bắt buộc phải thay đổi. Tuy nhiên để thuận tiện cho việc quản lý tài sản và thực hiện các giao dịch liên quan thì ông nên liên hệ với cơ quan có thẩm quyền đã cấp để được hướng dẫn điều chỉnh thông tin cho phù hợp.

Biển số xe không phải thay đổi vì không thể hiện các thông tin về số CMND và nơi thường trú.

Đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất có thể hiện thông tin về nơi thường trú và số CMND, do đó ông cần phải điều chỉnh cho thông tin phù hợp. Căn cứ Khoản 6 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, hướng dẫn ông liên hệ bộ phận 1 cửa của UBND cấp huyện nơi có đất để thực hiện việc điều chỉnh thông tin.

Hồ sơ gồm: Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất; bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp; bản sao giấy CMND và sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ khác chứng minh thay đổi nhân thân. Trân trọng!