Tài nguyên Môi trường
Jun 10, 2021
Mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về vệ sinh nơi công cộng
Nội Dung:
Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Theo Điều 20, Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định:
- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi vệ sinh cá nhân (tiểu tiện, đại tiện) không đúng nơi quy định;
- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định;
- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt trong khu vực đô thị.