Khác
Mar 26, 2021
Quy định số lao động hộ kinh doanh được phép sử dụng
Nội Dung:
Câu hỏi: Hộ kinh doanh được phép sử dụng bao nhiêu lao động ?

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo Khoản 3 Điều 66 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định:
Một hộ kinh doanh được phép sử dụng không quá 10 lao động. Hộ kinh doanh sử dụng hơn 10 lao động phải đăng ký kinh doanh dưới một trong các hình thức doanh nghiệp được quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, gồm: Doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh.