Khác
Dec 16, 2020
Mức xử phạt cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke không phép và quá giờ quy định
Nội Dung:
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời như sau:
Tại Điều 17 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo (gọi tắt là Nghị định số 158/2013/NĐ-CP) quy định: Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi ‘‘Kinh doanh hoạt động karaoke không có giấy phép hoặc không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi kinh doanh’’.

Điều 19, Nghị định số 158/2013/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi ‘‘Hoạt động karaoke, quầy bar và các hình thức vui chơi giải trí khác quá giờ được phép’’.
Như vậy, cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke nêu trên sẽ bị xử phạt 02 lỗi vi phạm với số tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.