Tài nguyên Môi trường
Sep 9, 2020
Quy định các trường hợp phải lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động
Nội Dung:
Câu hỏi: Công ty chúng tôi nằm trong KCN Mỹ Phước 2, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Hiện nay, nước thải sản xuất và sinh hoạt của Công ty chúng tôi đạt khoảng 900 m3/ngày, chúng tôi hiện đã có hệ thống xử lý nước thải riêng xử lý đạt tiêu chuẩn đấu nối của KCN, sau đó nước thải được đấu nối và dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp. Vậy tôi muốn hỏi Công ty chúng tôi có cần lắp thiết bị quan trắc nước thải tự động hay không, tôi được biết trong Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương tại Điều 71 có nêu các chủ nguồn thải có lưu lượng nước thải từ 500 m3/ngày trở lên là phải lắp thiết bị quan trắc nước thải tự động. Rất mong quý Sở có thể giải đáp thắc mắc để Công ty chúng tôi thực hiện đầy đủ theo quy định?

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:
Theo quy định tại Điểm b Khoản 6, Khoản 8, Khoản 9 Điều 71 và Khoản 9 Điều 33 Quy định bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 của UBND Tỉnh thì các đối tượng phải lắp đặt đồng thời máng đo lưu lượng, thiết bị đo lưu lượng tự động, thiết bị quan trắc nước thải tự động, thiết bị lấy mẫu tự động và camera giám sát bao gồm:
- Chủ đầu tư khu công nghiệp;
- Chủ đầu tư cụm công nghiệp;
- Chủ nguồn thải nằm ngoài khu công nghiệp có công suất thiết kế với lưu lượng nước thải từ 500 m3/ngày.đêm trở lên;
- Chủ nguồn thải nằm trong khu công nghiệp được phép xả nước thải sau xử lý ra hệ thống thoát nước mưa của khu công nghiệp;
- Chủ nguồn thải có công suất thiết kế với lưu lượng nước thải nhỏ hơn 500 m3/ngày.đêm nhưng có ngành nghề sản xuất ô nhiễm cao, có nguy cơ ô nhiễm như: nhuộm vải, sợi; xi mạ; sản xuất giấy; thuộc da, tái chế da; hóa chất cơ bản; hoặc các chủ nguồn thải này bị khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo về ô nhiễm môi trường do xả nước thải kéo dài hoặc xả nước thải vào các thủy vực mà UBND Tỉnh công bố không còn khả năng tiếp nhận thì tùy từng trường hợp cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị UBND Tỉnh yêu cầu lắp đặt thiết bị quan trắc và giám sát nước thải tự động.
Như vậy, Công ty của bạn tuy có lưu lượng nước thải phát sinh khoảng 900 m3/ngày nhưng nằm trong khu công nghiệp và đấu nối nước thải sau xử lý vào nhà máy xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp nên không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc và giám sát nước thải tự động.