Khác
Jun 15, 2020
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Nội Dung:
Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh trả lời:
a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Ban Quản lý.
- Bước 2: Ban Quản lý cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi nhận được văn bản đề nghị của nhà đầu tư.
b) Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại Quầy số 25, 26, 29 tầng 1, Tháp A, Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ:
Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ
d) Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của nhà đầu tư đối với cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức)
f) Cơ quan thực hiện:
Ban Quản lý nơi thực hiện dự án đầu tư
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (cấp lại) theo Mẫu II.2 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.
h) Lệ phí: Không
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không
j)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bị mất hoặc hỏng.
k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015;
- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015.